ป.4

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 4 ชุดที่ 8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB400277

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.4

สร้างเมื่อ

: 21 ส.ค. 52 เวลา 15:19 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาณาจักรตามพรลิงค์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เหตุใดจึงสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของทวาราวดีอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดอาณาจักรหริภุญชัยจึงสิ้นสุดอำนาจ

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นจะศึกษาได้จากเรื่องใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การที่พ่อขุนรามคำแหงทรงแขวนกระดิ่งให้ราษฎรมาร้องทุกข์ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสุโขทัยมีการทำเครื่องสังคโลก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความในศิลาจารึกที่ว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า” แปลความหมายได้ตามข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระยาพิชัยดาบหัก

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สาเหตุที่ได้รับการขนานนามว่า พระยาพิชัยดาบหัก เนื่องมาจากสาเหตุใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าเราไม่ช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเกิดผลเสียอย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดคือภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ทั้งหมด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ภูมิปัญญาในข้อใดแก้ปัญหาในงานหัตถกรรม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาณาจักรตามพรลิงค์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เหตุใดจึงสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของทวาราวดีอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดอาณาจักรหริภุญชัยจึงสิ้นสุดอำนาจ

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นจะศึกษาได้จากเรื่องใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การที่พ่อขุนรามคำแหงทรงแขวนกระดิ่งให้ราษฎรมาร้องทุกข์ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสุโขทัยมีการทำเครื่องสังคโลก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความในศิลาจารึกที่ว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า” แปลความหมายได้ตามข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระยาพิชัยดาบหัก

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สาเหตุที่ได้รับการขนานนามว่า พระยาพิชัยดาบหัก เนื่องมาจากสาเหตุใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าเราไม่ช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเกิดผลเสียอย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดคือภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ทั้งหมด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ภูมิปัญญาในข้อใดแก้ปัญหาในงานหัตถกรรม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน