ประถมปลาย

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่14

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB002681

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 53 เวลา 14:28 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแยกผงถ่าน ข้าวสาร ออกจากกัน คือข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดแยกสารละลายออกจากตัวทำละลายได้ดี

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สารในข้อใดมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวเกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันด้วยแรงยึดเหนี่ยวทางเคมี และมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างจากเดิม หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ผงชูรสที่รับประทานแล้วปลอดภัยถ้านำไปเผาจะมีสีใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากตารางเป็นการทดสอบสารด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินได้ผลดังนี้ สารในข้อใดเป็นกรดจากตารางเป็นการทดสอบสารด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินได้ผลดังนี้
สารในข้อใดเป็นกรด
ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้าสารเคมีถูกผิวหนังสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติ คือข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถ้าเราเอาขี้เถ้าจากเตาไฟมาละลายน้ำเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสผลจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สารละลายชนิดใดทำให้สบู่แข็งตัวได้

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สารในข้อใดตรวจสอบน้ำส้มสายชู

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เหตุใดเมื่อนำขวดแก้วที่บรรจุน้ำอัดลมแช่ในช่องแช่แข็งขวดจึงแตก

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หลักการในข้อใดทำเกลือสมุทร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดทำให้เกิดลมบก ลมทะเล

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ลมบกเกิดในเวลาใดและมีสาเหตุอย่างไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เราตากผ้าในบริเวณใดจึงจะแห้งเร็วที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จุกยางห้อยตุ๊กตาติดกับกระจก โดยไม่ตกลงพื้นเกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากภาพถ้าเราใส่น้ำลงในกระป๋องให้เต็ม ผลจะเป็นอย่างไรจากภาพถ้าเราใส่น้ำลงในกระป๋องให้เต็ม ผลจะเป็นอย่างไร
ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เครื่องมือชนิดใดใช้วัดความสูงบนเครื่องบิน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ผู้ทดลอง “ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ” คือใคร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เรียกว่าอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแยกผงถ่าน ข้าวสาร ออกจากกัน คือข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดแยกสารละลายออกจากตัวทำละลายได้ดี

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สารในข้อใดมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวเกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันด้วยแรงยึดเหนี่ยวทางเคมี และมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างจากเดิม หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ผงชูรสที่รับประทานแล้วปลอดภัยถ้านำไปเผาจะมีสีใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากตารางเป็นการทดสอบสารด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินได้ผลดังนี้ สารในข้อใดเป็นกรดจากตารางเป็นการทดสอบสารด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินได้ผลดังนี้
สารในข้อใดเป็นกรด
ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้าสารเคมีถูกผิวหนังสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติ คือข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถ้าเราเอาขี้เถ้าจากเตาไฟมาละลายน้ำเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสผลจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สารละลายชนิดใดทำให้สบู่แข็งตัวได้

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สารในข้อใดตรวจสอบน้ำส้มสายชู

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เหตุใดเมื่อนำขวดแก้วที่บรรจุน้ำอัดลมแช่ในช่องแช่แข็งขวดจึงแตก

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หลักการในข้อใดทำเกลือสมุทร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดทำให้เกิดลมบก ลมทะเล

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ลมบกเกิดในเวลาใดและมีสาเหตุอย่างไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เราตากผ้าในบริเวณใดจึงจะแห้งเร็วที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จุกยางห้อยตุ๊กตาติดกับกระจก โดยไม่ตกลงพื้นเกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากภาพถ้าเราใส่น้ำลงในกระป๋องให้เต็ม ผลจะเป็นอย่างไรจากภาพถ้าเราใส่น้ำลงในกระป๋องให้เต็ม ผลจะเป็นอย่างไร
ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เครื่องมือชนิดใดใช้วัดความสูงบนเครื่องบิน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ผู้ทดลอง “ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ” คือใคร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เรียกว่าอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน