ประถมปลาย

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB002637

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 26 พ.ค. 53 เวลา 13:47 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดผิด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถนนที่ทำจากดินลูกรังสีแดง เกิดจากการผุพังของหินในข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในระบบห่วงโซ่อาหารนั้น เห็ดรา มีหน้าที่อะไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบใดเป็นแบบฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับและไม่ได้เสียประโยชน์

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

……………เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากราและสาหร่าย มีความสัมพันธ์แบบ………… จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ฝนกรด เป็นผลมาจากการสะสมของก๊าซใดในอากาศ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในปี พ.ศ. 2548 เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุหนึ่งนอกจากการเจอพายุที่รุนแรงแล้ว ยังมีเหตุปัจจัยใดอีกที่ส่งเสริมให้เกิดน้ำท่วมในครั้งนี้

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ออกไซด์จากตะกั่ว เป็นอันตรายต่อส่วนใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

(1) ไทฟอยด์ (A) รา (2) วัณโรค (B) แบคทีเรีย (3) กลาก (C) ไวรัส (4) หวัด (5) คางทูม (6) บาดทะยัก ข้อใดถูก

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแบคทีเรีย

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อความที่ว่า ดินดีเพราะป่าปก หญ้ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี กล่าวถึงความสัมพันธ์ตามข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โมเลกุลของสสารใด มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สสารใดที่มีสถานะของเหลวทั้งหมด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การนำความรู้เรื่องการหดและการขยายของสสารไปใช้ประโยชน์

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สสารในข้อใดที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะที่ใส่

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นผลมาจากการพาความร้อน ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในการแยกสารด้วยวิธีการระเหิดของพิมเสน และเกลือแกงที่ปนกันอยู่ อยากทราบว่า สารใดจะระเหิดกลายเป็นไอ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดผิด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถนนที่ทำจากดินลูกรังสีแดง เกิดจากการผุพังของหินในข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในระบบห่วงโซ่อาหารนั้น เห็ดรา มีหน้าที่อะไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบใดเป็นแบบฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับและไม่ได้เสียประโยชน์

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

……………เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากราและสาหร่าย มีความสัมพันธ์แบบ………… จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ฝนกรด เป็นผลมาจากการสะสมของก๊าซใดในอากาศ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในปี พ.ศ. 2548 เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุหนึ่งนอกจากการเจอพายุที่รุนแรงแล้ว ยังมีเหตุปัจจัยใดอีกที่ส่งเสริมให้เกิดน้ำท่วมในครั้งนี้

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ออกไซด์จากตะกั่ว เป็นอันตรายต่อส่วนใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

(1) ไทฟอยด์ (A) รา (2) วัณโรค (B) แบคทีเรีย (3) กลาก (C) ไวรัส (4) หวัด (5) คางทูม (6) บาดทะยัก ข้อใดถูก

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแบคทีเรีย

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อความที่ว่า ดินดีเพราะป่าปก หญ้ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี กล่าวถึงความสัมพันธ์ตามข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โมเลกุลของสสารใด มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สสารใดที่มีสถานะของเหลวทั้งหมด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การนำความรู้เรื่องการหดและการขยายของสสารไปใช้ประโยชน์

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สสารในข้อใดที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะที่ใส่

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นผลมาจากการพาความร้อน ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในการแยกสารด้วยวิธีการระเหิดของพิมเสน และเกลือแกงที่ปนกันอยู่ อยากทราบว่า สารใดจะระเหิดกลายเป็นไอ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน