ม.1

คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA102203

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 26 มี.ค. 53 เวลา 13:37 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับความยาวจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

ลุงยมต้องการล้อมรั้วลวดหนามรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีความยาวด้านกว้าง 11 หลา 2 ฟุต ด้านยาว 15 หลา 10 นิ้ว ลุงยมต้องซื้อลวดหนามยาวกี่นิ้ว

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

จากรูป ข้อใดถูกต้อง



จากรูป ข้อใดถูกต้อง
ข้อที่ 5/34
คำถาม :

จากรูป ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร (¶ ≈ 3.14)



จากรูป ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร (¶ ≈ 3.14)
ข้อที่ 6/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้านละ 45 วา จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

ห้องรับแขกบ้านต้นกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร และสูง 4 เมตร ต้องการติดวอลล์เปเปอร์ที่ผนังห้องทั้ง 4 ด้าน จะต้องใช้วอลล์เปเปอร์กี่ตารางวา

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

ต้องการปลูกต้นไม้ล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 84 เมตร ยาว 108 เมตร โดยให้ต้นไม้แต่ละต้นห่างกันเป็นระยะเท่าๆ กัน ต้องใช้ต้นไม้น้อยที่สุดกี่ต้น

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับความยาวจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

อรสาต้องการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากริบบิ้นจำนวน 210 ดอก เป็นดอกกุหลาบขาว 90 ดอก และเป็นดอกกุหลาบแดง 120 ดอก โดยดอกกุหลาบขาว 1 ดอกใช้ริบบิ้นยาว 3 ฟุต 4 นิ้ว ดอกกุหลาบแดง 1 ดอก ใช้ริบบิ้นยาว 3 ฟุต 6 นิ้ว ริบบิ้นยาวหลอดละ 3 เมตร 4 เมตร และ5 เมตร ถ้าอรสาต้องการซื้อริบบิ้นหลอดให้จำนวนหลอดน้อยที่สุดและตัดริบบิ้นไม่ให้เหลือเศษ อรสาควรซื้อริบบิ้นหลอดยาวหลอดละกี่เมตร

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

ภราดามีที่ดินติดถนนอยู่หนึ่งแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งด้านคู่ขนานยาว 25 วา และ 15 วา มีระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 12 วา ภราดาซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคา 864,000 บาท ที่ดินแปลงนี้ ราคาตารางเมตรละกี่บาท

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

เศษผ้าชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีพื้นที่ 1.25 ตารางเมตร ถ้าต้องการตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวและความกว้างที่เป็นไปไม่ได้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

จ๊ะจ๋าต้องการทำโมบายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ขนาดละ 5 แผ่น ขนาดใหญ่มีความยาวด้านละ 9 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 8.3 เซนติเมตร ขนาดกลางมีความยาวด้านละ 7 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 6.4 เซนติเมตร ขนาดเล็กมีความยาวเส้นทแยงมุม 6.6 เซนติเมตร และ 4.5 เซนติเมตร แผ่นอลูมิเนียมที่ต้องใช้ทำโมบายทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านกว้าง 25.5 เซนติเมตร ด้านยาว 35.5 เซนติเมตร ตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ให้ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 5.5 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้เมื่อตัดมุมออกแล้วจะเหลือพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับความยาวจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

ลุงยมต้องการล้อมรั้วลวดหนามรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีความยาวด้านกว้าง 11 หลา 2 ฟุต ด้านยาว 15 หลา 10 นิ้ว ลุงยมต้องซื้อลวดหนามยาวกี่นิ้ว

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

จากรูป ข้อใดถูกต้อง



จากรูป ข้อใดถูกต้อง
ข้อที่ 22/34
คำถาม :

จากรูป ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร (¶ ≈ 3.14)



จากรูป ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร (¶ ≈ 3.14)
ข้อที่ 23/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้านละ 45 วา จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

ห้องรับแขกบ้านต้นกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร และสูง 4 เมตร ต้องการติดวอลล์เปเปอร์ที่ผนังห้องทั้ง 4 ด้าน จะต้องใช้วอลล์เปเปอร์กี่ตารางวา

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

ต้องการปลูกต้นไม้ล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 84 เมตร ยาว 108 เมตร โดยให้ต้นไม้แต่ละต้นห่างกันเป็นระยะเท่าๆ กัน ต้องใช้ต้นไม้น้อยที่สุดกี่ต้น

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับความยาวจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

อรสาต้องการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากริบบิ้นจำนวน 210 ดอก เป็นดอกกุหลาบขาว 90 ดอก และเป็นดอกกุหลาบแดง 120 ดอก โดยดอกกุหลาบขาว 1 ดอกใช้ริบบิ้นยาว 3 ฟุต 4 นิ้ว ดอกกุหลาบแดง 1 ดอก ใช้ริบบิ้นยาว 3 ฟุต 6 นิ้ว ริบบิ้นยาวหลอดละ 3 เมตร 4 เมตร และ5 เมตร ถ้าอรสาต้องการซื้อริบบิ้นหลอดให้จำนวนหลอดน้อยที่สุดและตัดริบบิ้นไม่ให้เหลือเศษ อรสาควรซื้อริบบิ้นหลอดยาวหลอดละกี่เมตร

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

ภราดามีที่ดินติดถนนอยู่หนึ่งแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งด้านคู่ขนานยาว 25 วา และ 15 วา มีระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 12 วา ภราดาซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคา 864,000 บาท ที่ดินแปลงนี้ ราคาตารางเมตรละกี่บาท

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

เศษผ้าชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีพื้นที่ 1.25 ตารางเมตร ถ้าต้องการตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวและความกว้างที่เป็นไปไม่ได้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

จ๊ะจ๋าต้องการทำโมบายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ขนาดละ 5 แผ่น ขนาดใหญ่มีความยาวด้านละ 9 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 8.3 เซนติเมตร ขนาดกลางมีความยาวด้านละ 7 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 6.4 เซนติเมตร ขนาดเล็กมีความยาวเส้นทแยงมุม 6.6 เซนติเมตร และ 4.5 เซนติเมตร แผ่นอลูมิเนียมที่ต้องใช้ทำโมบายทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านกว้าง 25.5 เซนติเมตร ด้านยาว 35.5 เซนติเมตร ตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ให้ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 5.5 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้เมื่อตัดมุมออกแล้วจะเหลือพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน