ป.6

เรื่อง ชาติไทย ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB602135

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 22 มี.ค. 53 เวลา 17:30 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พระมหากษัตริย์ไทย , ประวัติศาสตร์ไทย

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานี คือข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สภาพบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรี

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สภาพเศรษฐกิจสมัยธนบุรีทรุดโทรมอย่างหนัก มีสาเหตุสำคัญจากข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยวิธีใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

รูปแบบการปกครองสมัยกรุงธนบุรี กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารตรงกับข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปฝั่งตะวันออก

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เศรษฐกิจสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้ากับความเจริญของชาติตะวันตก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง สมัยรัชกาลที่ 4 มีผลดีอย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลสำคัญ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเป็นประโยชน์ต่อใครมากที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เพราะเหตุใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นายปรีดี พนมยงค์ มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใดมากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

บุคคลสำคัญท่านใดที่ทำให้การจลาจลในกรุงธนบุรีสงบลงได้

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การตั้งขบวนการเสรีไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ในการปฏิรูปการศึกษา นักเรียนควรระลึกถึงข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นักเรียนจะระลึกถึงคุณความดีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่เกี่ยวกับงานพระนิพนธ์อย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เราควรใช้คำนำหน้าชื่อบุคคลให้ถูกต้อง เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานี คือข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สภาพบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรี

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สภาพเศรษฐกิจสมัยธนบุรีทรุดโทรมอย่างหนัก มีสาเหตุสำคัญจากข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยวิธีใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

รูปแบบการปกครองสมัยกรุงธนบุรี กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารตรงกับข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปฝั่งตะวันออก

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เศรษฐกิจสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้ากับความเจริญของชาติตะวันตก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง สมัยรัชกาลที่ 4 มีผลดีอย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลสำคัญ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเป็นประโยชน์ต่อใครมากที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เพราะเหตุใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นายปรีดี พนมยงค์ มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใดมากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

บุคคลสำคัญท่านใดที่ทำให้การจลาจลในกรุงธนบุรีสงบลงได้

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การตั้งขบวนการเสรีไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ในการปฏิรูปการศึกษา นักเรียนควรระลึกถึงข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นักเรียนจะระลึกถึงคุณความดีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่เกี่ยวกับงานพระนิพนธ์อย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เราควรใช้คำนำหน้าชื่อบุคคลให้ถูกต้อง เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน