ป.6

วิชาสังคม ป.6 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB600211

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 20 ส.ค. 52 เวลา 16:23 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเวลาเพราะเหตุใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบอกช่วงเวลาตามแบบจันทรคติ

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

โรงเรียนแห่งหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนแห่งนี้สร้างขึ้นกี่ทศวรรษ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 1826 ตรงกับพุทธศตวรรษใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1893 – พ.ศ. 2310 อยู่ในช่วงสมัยใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้าจะประเมินความจริงของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ควรใช้วิธีใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การตีความข้อมูล นักประวัติศาสตร์ควรยึดข้อใดเป็นหลัก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้คล้ายคลึงกับภาคใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การประกอบอาชีพเพาะปลูกแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เพราะอะไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

คุณสมบัติของบ้านไทยในอดีตที่นิยมยกพื้นสูง มีใต้ถุนบ้าน เพื่อประโยชน์ต่างๆ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าประชาชนอพยพเข้ามาอยู่เมืองใหญ่ๆ จะมีผลต่อข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีผลดีอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นสัญญาด้านใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของสังคม

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การแลกเปลี่ยนและการผสมผสานวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่ออะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเวลาเพราะเหตุใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบอกช่วงเวลาตามแบบจันทรคติ

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

โรงเรียนแห่งหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนแห่งนี้สร้างขึ้นกี่ทศวรรษ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 1826 ตรงกับพุทธศตวรรษใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1893 – พ.ศ. 2310 อยู่ในช่วงสมัยใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้าจะประเมินความจริงของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ควรใช้วิธีใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การตีความข้อมูล นักประวัติศาสตร์ควรยึดข้อใดเป็นหลัก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้คล้ายคลึงกับภาคใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การประกอบอาชีพเพาะปลูกแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เพราะอะไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

คุณสมบัติของบ้านไทยในอดีตที่นิยมยกพื้นสูง มีใต้ถุนบ้าน เพื่อประโยชน์ต่างๆ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าประชาชนอพยพเข้ามาอยู่เมืองใหญ่ๆ จะมีผลต่อข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีผลดีอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นสัญญาด้านใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของสังคม

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การแลกเปลี่ยนและการผสมผสานวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่ออะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน