ป.3

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPA301809

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 8 มี.ค. 53 เวลา 17:21 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกในการนำเสนอข้อมูลคือข้อใด

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก จากข้อมูลมีสัตว์ปีกกี่ตัว

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก มีสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำกี่ตัว

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก สัตว์ประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับจ้างมากกว่าเดินทางมาโดยรถจักรยานกี่คน

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและมาโดยรถรับจ้างรวมกันทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินมาโรงเรียนและมาโดยรถจักรยานรวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่ามาโดยรถประจำทางกี่คน

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและกุ้งรวมกันได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับสัตว์น้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามหากชาวประมงจับหอยได้เพิ่มจากเดิมอีก 13 กิโลกรัม ชาวประมงจะจับหอยได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและหอยได้รวมกันมีน้ำหนักเท่ากับจับสัตว์น้ำชนิดใดรวมกัน

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกในการนำเสนอข้อมูลคือข้อใด

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก จากข้อมูลมีสัตว์ปีกกี่ตัว

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก มีสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำกี่ตัว

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ปลา ไก่ สุนัข หมู ห่าน หอย แมว เป็ด หมึก แกะ กระต่าย กุ้ง นก ม้า กระรอก จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก สัตว์ประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับจ้างมากกว่าเดินทางมาโดยรถจักรยานกี่คน

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและมาโดยรถรับจ้างรวมกันทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามนักเรียนเดินมาโรงเรียนและมาโดยรถจักรยานรวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่ามาโดยรถประจำทางกี่คน

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและกุ้งรวมกันได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับสัตว์น้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามหากชาวประมงจับหอยได้เพิ่มจากเดิมอีก 13 กิโลกรัม ชาวประมงจะจับหอยได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามชาวประมงจับปูและหอยได้รวมกันมีน้ำหนักเท่ากับจับสัตว์น้ำชนิดใดรวมกัน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน