ป.6

เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB601387

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 9 ก.พ. 53 เวลา 15:00 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 ภายใน 1 สัปดาห์ วิชิตกับสุดา จ่ายค่าอาหารรวมทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันใดที่สุดาจ่ายเงินค่าอาหารมากที่สุด

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันใดบ้างที่วิชิตจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดา

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 หากวันอังคารวิชิตจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก 5 บาท วิชิตจะจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดากี่บาท

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดมากกว่าวิชิตกี่บาท

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 6 – 7 ในช่วงอายุใดที่ ด.ช. ศุภกร มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 6 – 7 ในช่วงอายุ 11 ปี ด.ช. ศุภกร สูงกว่าในช่วงอายุ 9 ปี กี่เซนติเมตร

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สุภัทท์เก็บออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 เดือนที่สุภัทท์เก็บออมเงินได้มากที่สุดมากกว่าเดือนที่เก็บออมเงินได้น้อยที่สุดกี่บาท

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสุภัทท์เก็บออมเงินได้มากกว่าเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมกี่บาท

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือการ์ตูนได้มากกว่าหนังสือนิยายกี่เล่ม

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือนิตยสารได้กี่เล่ม

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือสารคดีและหนังสือนิตยสารรวมกันได้ทั้งหมดกี่เล่ม

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือนิยายได้น้อยกว่าหนังสือนิตยสารกี่เล่ม

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสืออะไรได้มากที่สุดจำนวนกี่เล่ม

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 ภายใน 1 สัปดาห์ วิชิตกับสุดา จ่ายค่าอาหารรวมทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันใดที่สุดาจ่ายเงินค่าอาหารมากที่สุด

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันใดบ้างที่วิชิตจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดา

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 หากวันอังคารวิชิตจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก 5 บาท วิชิตจะจ่ายค่าอาหารมากกว่าสุดากี่บาท

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันที่สุดาจ่ายค่าอาหารมากที่สุดมากกว่าวิชิตกี่บาท

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 6 – 7 ในช่วงอายุใดที่ ด.ช. ศุภกร มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 6 – 7 ในช่วงอายุ 11 ปี ด.ช. ศุภกร สูงกว่าในช่วงอายุ 9 ปี กี่เซนติเมตร

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สุภัทท์เก็บออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 เดือนที่สุภัทท์เก็บออมเงินได้มากที่สุดมากกว่าเดือนที่เก็บออมเงินได้น้อยที่สุดกี่บาท

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสุภัทท์เก็บออมเงินได้มากกว่าเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมกี่บาท

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือการ์ตูนได้มากกว่าหนังสือนิยายกี่เล่ม

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือนิตยสารได้กี่เล่ม

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือสารคดีและหนังสือนิตยสารรวมกันได้ทั้งหมดกี่เล่ม

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือนิยายได้น้อยกว่าหนังสือนิตยสารกี่เล่ม

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสืออะไรได้มากที่สุดจำนวนกี่เล่ม

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน