ม.3

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA313547

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 2 ก.ค. 62 เวลา 12:02 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/60
คำถาม :

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเลือกเรียนลูกเสือ 70 คน เรียนเนตรนารี 21 คน และเรียนยุวกาชาด 49 คน ต้องการแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมดนี้เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้มีจำนวนกลุ่มน้อยที่สุดได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทที่นักเรียนเลือกเรียน

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นจริง

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

ก้องภพมีลูกแก้วอยู่ 1,000 ลูก ช่วงวันเกิดของก้องภพ เขตรัฐมอบลูกแก้วให้เป็นของขวัญ 10% ของที่ก้องภพมีอยู่ ต่อมาเมื่อถึงวันเกิดของเขตรัฐ ก้องภพเลือกที่จะแบ่งลูกแก้วจำนวน 10% ของลูกแก้วทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับเขตรัฐ อยากทราบว่าเมื่อเทียบกับตอนแรกข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

พิจารณาข้อต่อไปนี้ ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 81 , 100 , 111 , 160 , 196 , 200 และ 400 ตารางหน่วย จงหาว่ามีกี่รูปที่มีด้านเป็นจำนวนนับ

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD สร้างจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก APOS , PBQO ,SORD และ OQCR โดยผลรวมของความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากทั้ง 4 รูปเป็น 96 หน่วย ดังรูป จงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

นำลูกบาศก์จำนวน 27 ลูก มาวางเรียงกันดังรูป แล้วใช้สีทาแท่งไม้โดยรอบทุกหน้า จงพิจารณาข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 14 ฟุต และทรงกระบอกสูง 12 ฟุต มีน้ำบรรจุอยู่สูง 5 ฟุต จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลูกบาศก์ฟุตจึงจะเต็มถังพอดี  

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

พีระมิดตรง ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 100 ตารางเมตร สูงเอียง 13 เมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง  

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

จากรูปให้ SU ขนานกับ PA ขนาดของมุม SUP เท่ากับ 63O มุม USP เท่ากับ 70O และ มุม ATM มีขนาด 105 จงหาขนาดของมุม PAT

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

กำหนดให้ เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน โดยที่ AB ยาว 5 เซนติเมตร AC ยาว 8 เซนติเมตร BC ยาว 6 เซนติเมตร PQ ยาว 3 เซนติเมตร ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

จากรูปต้นแบบ a และภาพที่ได้จากการแปลงเป็น b ได้จากขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใด

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

สังเกตแบบรูปจำนวนต่อไปนี้ 1 , 7 , 17 , 31 , … เป็นจำนวนสุดท้ายของแถว 1 , 2 , 3 , 4 , … ตามลำดับ แล้วจงหาจำนวนสุดท้ายของแถว 10 เป็นจำนวนอะไร

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

จุดใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนกราฟเส้นตรงที่มีสมการ y = 4x – 5

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

ถ้า (p, q) เป็นคำตอบของระบบสมการ 5x + 2y = 11 –5x + y = –17 แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

จำนวนเต็มลบสองจำนวน เมื่อนำจำนวนทั้งสองมาหารกันจะมีค่าเท่ากับ 3 ถ้านำผลบวกของจำนวนทั้งสอง และผลต่างของจำนวนทั้งสองคูณกันจะเท่ากับ 72 จงหาจำนวนที่มีค่ามากกว่า

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

พริษฐ์ฝากเงินไว้ในธนาคารอยู่จำนวนหนึ่ง คุณอาให้รางวัลหลังจากที่สอบผ่านเป็นเงินเท่ากับเงินที่พริษฐ์ฝากไว้ เมื่อรวมแล้วปรากฏว่ามีเงินมากกว่า 6,000 บาท อยู่ไม่เกิน 10,000 บาท จงหาว่าเงินที่พริษฐ์ฝากไว้ตอนแรกที่เป็นไปได้มีค่าเท่าไร  

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของมุมที่เหลือเป็น 1 : 5 อยากทราบว่ามุมที่เล็กที่สุดของสามเหลี่ยมนี้มีขนาดกี่องศา

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

มีบัตรเลขโดด 4 ใบ ได้แก่ 1 , 2 , 3 , 7 นำบัตรออกมา 2 ใบ วางเรียงกันเป็นจำนวนที่มีสองหลักแล้วบันทึกไว้ ความน่าจะเป็นที่จำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

ในการเล่นเกมทายใจ เป๋าเป้จับสลากได้เลข 1 , 3 และ –5 ส่วนกุ๊บกิ๊บจับสลากได้เลข 2 , –4 , –7 กติกาในการเล่นเกมคือ ให้ทั้งสองคนตะโกนเลขที่ตนได้ขึ้นมาพร้อมกัน ถ้าผลคูณที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวก เป๋าเป้จะเป็นผู้ชนะ หากเป็นจำนวนเต็มลบ กุ๊บกิ๊บจะเป็นผู้ชนะ เหตุการณ์ที่เป๋าเป้จะชนะมีกี่แบบ

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

พรรณิการ์ใส่ถุงเท้าไว้ในลิ้นชัก โดยมีถุงเท้าสีดำที่แตกต่างกันอยู่ 4 ข้าง และถุงเท้าสีขาวที่แตกต่างกันอยู่ 2 ข้าง วันหนึ่งไฟในห้องดับมองไม่เห็นว่าถุงเท้าสีอะไร พรรณิการ์จึงสุ่มหยิบถุงเท้าออกมา 2 ข้าง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ถุงเท้าสีเหมือนกันทั้งสองข้าง

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งมีลูก 5 คน ได้แก่ ซี , ซัม , แซน , ซิน และซอฟต์ โดยที่ซีและซัมมีอายุเฉลี่ย 30 ปี แซนและซินเป็นฝาแฝดกันและซอฟต์เป็นคนเล็กสุดมีอายุ 24 ปี ทั้งห้าคนนี้มีอายุเฉลี่ย 28 ปี จงหาว่าซินอายุเท่าไร

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

ตารางแสดงอายุของนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก ต้องการนำเสนอเป็นแผนภูมิวงกลมได้มุมที่จุดศูนย์กลางของนักเรียนในช่วงอายุไม่ถึง 11 ปี เป็น 60 องศา ถามว่าจำนวนนักเรียนกลุ่มที่อายุมากที่สุด มากกว่านักเรียนกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดจำนวนกี่คน

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

ให้ NOT เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุม NOT เท่ากับ 30 องศา ถ้า NT = 98 หน่วย แล้ว TO ยาวกี่หน่วย

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

หากนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 เรียงต่อกัน (ดังรูป) จะเกิดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่าง ๆ กันหลายรูป จงหาว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูป

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

คุณครูมีโดนัทที่เหมือนกันจำนวน 5 ชิ้น จะมีวิธีแบ่งให้นักเรียนจำนวน 3 คนได้กี่วิธี โดยที่นักเรียนต้องได้รับโดนัทอย่างน้อย คนละ 1 ชิ้น

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

นำจำนวน 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ไปเติมในช่องสี่เหลี่ยมช่องละจำนวน ไม่ซ้ำกัน โดยให้ผลบวกของจำนวนในแนวนอนและแนวตั้งมีค่าเท่ากัน โดยที่ค่า a ต้องทำให้ผลรวมทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีค่าน้อยที่สุด , ค่า b ต้องทำให้ผลรวมทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีค่ามากที่สุด จงหาค่า ab + a + b

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

จากตารางที่กำหนดให้มีช่องทั้งหมด 9 ช่อง ให้เติมจำนวนเต็มบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องละ 1 จำนวน โดยให้ผลบวกของจำนวนในแต่ละแถวในแต่ละหลักและในแต่ละแนวทแยงมุมมีค่าเท่ากัน ถ้าเติมจำนวนเต็มบวก 4, 6 , 8, 16, m, n ดังปรากฏในตารางแล้ว จงหาค่าของ (m + n)(m – n)

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเลือกเรียนลูกเสือ 70 คน เรียนเนตรนารี 21 คน และเรียนยุวกาชาด 49 คน ต้องการแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมดนี้เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้มีจำนวนกลุ่มน้อยที่สุดได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทที่นักเรียนเลือกเรียน

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นจริง

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

ก้องภพมีลูกแก้วอยู่ 1,000 ลูก ช่วงวันเกิดของก้องภพ เขตรัฐมอบลูกแก้วให้เป็นของขวัญ 10% ของที่ก้องภพมีอยู่ ต่อมาเมื่อถึงวันเกิดของเขตรัฐ ก้องภพเลือกที่จะแบ่งลูกแก้วจำนวน 10% ของลูกแก้วทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับเขตรัฐ อยากทราบว่าเมื่อเทียบกับตอนแรกข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

พิจารณาข้อต่อไปนี้ ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 81 , 100 , 111 , 160 , 196 , 200 และ 400 ตารางหน่วย จงหาว่ามีกี่รูปที่มีด้านเป็นจำนวนนับ

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD สร้างจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก APOS , PBQO ,SORD และ OQCR โดยผลรวมของความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากทั้ง 4 รูปเป็น 96 หน่วย ดังรูป จงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

นำลูกบาศก์จำนวน 27 ลูก มาวางเรียงกันดังรูป แล้วใช้สีทาแท่งไม้โดยรอบทุกหน้า จงพิจารณาข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 14 ฟุต และทรงกระบอกสูง 12 ฟุต มีน้ำบรรจุอยู่สูง 5 ฟุต จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลูกบาศก์ฟุตจึงจะเต็มถังพอดี  

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

พีระมิดตรง ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 100 ตารางเมตร สูงเอียง 13 เมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง  

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

จากรูปให้ SU ขนานกับ PA ขนาดของมุม SUP เท่ากับ 63O มุม USP เท่ากับ 70O และ มุม ATM มีขนาด 105 จงหาขนาดของมุม PAT

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

กำหนดให้ เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน โดยที่ AB ยาว 5 เซนติเมตร AC ยาว 8 เซนติเมตร BC ยาว 6 เซนติเมตร PQ ยาว 3 เซนติเมตร ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

จากรูปต้นแบบ a และภาพที่ได้จากการแปลงเป็น b ได้จากขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใด

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

สังเกตแบบรูปจำนวนต่อไปนี้ 1 , 7 , 17 , 31 , … เป็นจำนวนสุดท้ายของแถว 1 , 2 , 3 , 4 , … ตามลำดับ แล้วจงหาจำนวนสุดท้ายของแถว 10 เป็นจำนวนอะไร

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

จุดใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนกราฟเส้นตรงที่มีสมการ y = 4x – 5

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

ถ้า (p, q) เป็นคำตอบของระบบสมการ 5x + 2y = 11 –5x + y = –17 แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

จำนวนเต็มลบสองจำนวน เมื่อนำจำนวนทั้งสองมาหารกันจะมีค่าเท่ากับ 3 ถ้านำผลบวกของจำนวนทั้งสอง และผลต่างของจำนวนทั้งสองคูณกันจะเท่ากับ 72 จงหาจำนวนที่มีค่ามากกว่า

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

พริษฐ์ฝากเงินไว้ในธนาคารอยู่จำนวนหนึ่ง คุณอาให้รางวัลหลังจากที่สอบผ่านเป็นเงินเท่ากับเงินที่พริษฐ์ฝากไว้ เมื่อรวมแล้วปรากฏว่ามีเงินมากกว่า 6,000 บาท อยู่ไม่เกิน 10,000 บาท จงหาว่าเงินที่พริษฐ์ฝากไว้ตอนแรกที่เป็นไปได้มีค่าเท่าไร  

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของมุมที่เหลือเป็น 1 : 5 อยากทราบว่ามุมที่เล็กที่สุดของสามเหลี่ยมนี้มีขนาดกี่องศา

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

มีบัตรเลขโดด 4 ใบ ได้แก่ 1 , 2 , 3 , 7 นำบัตรออกมา 2 ใบ วางเรียงกันเป็นจำนวนที่มีสองหลักแล้วบันทึกไว้ ความน่าจะเป็นที่จำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

ในการเล่นเกมทายใจ เป๋าเป้จับสลากได้เลข 1 , 3 และ –5 ส่วนกุ๊บกิ๊บจับสลากได้เลข 2 , –4 , –7 กติกาในการเล่นเกมคือ ให้ทั้งสองคนตะโกนเลขที่ตนได้ขึ้นมาพร้อมกัน ถ้าผลคูณที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวก เป๋าเป้จะเป็นผู้ชนะ หากเป็นจำนวนเต็มลบ กุ๊บกิ๊บจะเป็นผู้ชนะ เหตุการณ์ที่เป๋าเป้จะชนะมีกี่แบบ

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

พรรณิการ์ใส่ถุงเท้าไว้ในลิ้นชัก โดยมีถุงเท้าสีดำที่แตกต่างกันอยู่ 4 ข้าง และถุงเท้าสีขาวที่แตกต่างกันอยู่ 2 ข้าง วันหนึ่งไฟในห้องดับมองไม่เห็นว่าถุงเท้าสีอะไร พรรณิการ์จึงสุ่มหยิบถุงเท้าออกมา 2 ข้าง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ถุงเท้าสีเหมือนกันทั้งสองข้าง

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งมีลูก 5 คน ได้แก่ ซี , ซัม , แซน , ซิน และซอฟต์ โดยที่ซีและซัมมีอายุเฉลี่ย 30 ปี แซนและซินเป็นฝาแฝดกันและซอฟต์เป็นคนเล็กสุดมีอายุ 24 ปี ทั้งห้าคนนี้มีอายุเฉลี่ย 28 ปี จงหาว่าซินอายุเท่าไร

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

ตารางแสดงอายุของนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก ต้องการนำเสนอเป็นแผนภูมิวงกลมได้มุมที่จุดศูนย์กลางของนักเรียนในช่วงอายุไม่ถึง 11 ปี เป็น 60 องศา ถามว่าจำนวนนักเรียนกลุ่มที่อายุมากที่สุด มากกว่านักเรียนกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดจำนวนกี่คน

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

ให้ NOT เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุม NOT เท่ากับ 30 องศา ถ้า NT = 98 หน่วย แล้ว TO ยาวกี่หน่วย

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

หากนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 เรียงต่อกัน (ดังรูป) จะเกิดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่าง ๆ กันหลายรูป จงหาว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูป

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

คุณครูมีโดนัทที่เหมือนกันจำนวน 5 ชิ้น จะมีวิธีแบ่งให้นักเรียนจำนวน 3 คนได้กี่วิธี โดยที่นักเรียนต้องได้รับโดนัทอย่างน้อย คนละ 1 ชิ้น

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

นำจำนวน 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ไปเติมในช่องสี่เหลี่ยมช่องละจำนวน ไม่ซ้ำกัน โดยให้ผลบวกของจำนวนในแนวนอนและแนวตั้งมีค่าเท่ากัน โดยที่ค่า a ต้องทำให้ผลรวมทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีค่าน้อยที่สุด , ค่า b ต้องทำให้ผลรวมทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีค่ามากที่สุด จงหาค่า ab + a + b

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

จากตารางที่กำหนดให้มีช่องทั้งหมด 9 ช่อง ให้เติมจำนวนเต็มบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องละ 1 จำนวน โดยให้ผลบวกของจำนวนในแต่ละแถวในแต่ละหลักและในแต่ละแนวทแยงมุมมีค่าเท่ากัน ถ้าเติมจำนวนเต็มบวก 4, 6 , 8, 16, m, n ดังปรากฏในตารางแล้ว จงหาค่าของ (m + n)(m – n)

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน