ป.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613544

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 62 เวลา 10:25 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/32
คำถาม :

การเปรียบเทียบจำนวนในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

ถ้า ค.ร.น. ของ 15 และ 30 เท่ากับ ห.ร.ม. ของ 30 และ z แล้วค่า z ที่เป็นไปได้คือจำนวนในข้อใด

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

แผนภาพแสดงตำแหน่งของบ้านพัก ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหารเป็นดังนี้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

กระเป๋าใบหนึ่งติดป้ายราคาไว้ 1,200 บาท เกดซื้อกระเป๋าใบนี้  โดยพ่อค้าลดราคาให้ 30 % ของราคาป้ายที่ติดไว้จากนั้นเกดใช้คูปองสำหรับลดราคาอีก200 บาท หลังจากลดราคาทั้งหมดแล้ว เกดต้องจ่ายเงินกี่บา

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

กระสอบสองใบ บรรจุข้าวสารที่มีน้ำหนักเท่ากัน เมื่อแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบแรกใส่ถุง ถุงละ 4.5 กิโลกรัม จะได้ข้าวสาร 20 ถุงพอดีถ้าแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบที่สองใส่ถุงถุงละ 2 กิโลกรัม จะได้ข้าวสารกี่ถุง

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

แผนที่แสดงเส้นทางและระยะทางภายในชุมชนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ ถ้านพเดินทางตามเส้นทางในแผนที่จากบ้านของนพไปวัด จากนั้นเดินทางจากวัดไปตลาด แล้วระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางทั้งหมดของนพเป็นกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง บรรจุน้ำและน้ำมันที่แยกชั้นกันอยู่ดังรูป ภาชนะนี้มีน้ำมันอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

เก๋ต้องการทำไก่ทอดซึ่งต้องหมักเนื้อไก่ไว้ 90 นาทีต่อจากนั้นนำเนื้อไก่ไปทอดอีก 10 นาที ถ้าเก๋เริ่มหมักเนื้อไก่เวลา13.45 น. แล้วเก๋ทอดไก่เสร็จในเวลาใด

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

กำหนดให้ รูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 เซนติเมตร และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านหนึ่งยาว 25 เซนติเมตร ดังรูป ถ้าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ ประมาณกี่ตารางเซนติเมตร (กำหนดให้   )

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

รูปในข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของปริซึม

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

กำหนดให้ รูปสี่เหลี่ยม กขคง มีจุด จ อยู่บน  ดังรูป ถ้ารูปสี่เหลี่ยม กขคจ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสามเหลี่ยม จคง เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง 5 เส้น ตัดกัน ดังรูป ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้ รูปที่ 8 ในแบบรูปนี้ คือข้อใด

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีส้ม 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่องใบนี้ขึ้นมา 3 ลูก พร้อมกันแล้วเหตุการณ์ในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

กราฟเส้นแสดงปริมาณหารผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

การเปรียบเทียบจำนวนในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

ถ้า ค.ร.น. ของ 15 และ 30 เท่ากับ ห.ร.ม. ของ 30 และ z แล้วค่า z ที่เป็นไปได้คือจำนวนในข้อใด

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

แผนภาพแสดงตำแหน่งของบ้านพัก ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหารเป็นดังนี้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

กระเป๋าใบหนึ่งติดป้ายราคาไว้ 1,200 บาท เกดซื้อกระเป๋าใบนี้  โดยพ่อค้าลดราคาให้ 30 % ของราคาป้ายที่ติดไว้จากนั้นเกดใช้คูปองสำหรับลดราคาอีก200 บาท หลังจากลดราคาทั้งหมดแล้ว เกดต้องจ่ายเงินกี่บา

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

กระสอบสองใบ บรรจุข้าวสารที่มีน้ำหนักเท่ากัน เมื่อแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบแรกใส่ถุง ถุงละ 4.5 กิโลกรัม จะได้ข้าวสาร 20 ถุงพอดีถ้าแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบที่สองใส่ถุงถุงละ 2 กิโลกรัม จะได้ข้าวสารกี่ถุง

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

แผนที่แสดงเส้นทางและระยะทางภายในชุมชนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ ถ้านพเดินทางตามเส้นทางในแผนที่จากบ้านของนพไปวัด จากนั้นเดินทางจากวัดไปตลาด แล้วระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางทั้งหมดของนพเป็นกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง บรรจุน้ำและน้ำมันที่แยกชั้นกันอยู่ดังรูป ภาชนะนี้มีน้ำมันอยู่กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

เก๋ต้องการทำไก่ทอดซึ่งต้องหมักเนื้อไก่ไว้ 90 นาทีต่อจากนั้นนำเนื้อไก่ไปทอดอีก 10 นาที ถ้าเก๋เริ่มหมักเนื้อไก่เวลา13.45 น. แล้วเก๋ทอดไก่เสร็จในเวลาใด

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

กำหนดให้ รูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 เซนติเมตร และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านหนึ่งยาว 25 เซนติเมตร ดังรูป ถ้าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ ประมาณกี่ตารางเซนติเมตร (กำหนดให้   )

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

รูปในข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของปริซึม

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

กำหนดให้ รูปสี่เหลี่ยม กขคง มีจุด จ อยู่บน  ดังรูป ถ้ารูปสี่เหลี่ยม กขคจ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสามเหลี่ยม จคง เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง 5 เส้น ตัดกัน ดังรูป ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้ รูปที่ 8 ในแบบรูปนี้ คือข้อใด

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีส้ม 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่องใบนี้ขึ้นมา 3 ลูก พร้อมกันแล้วเหตุการณ์ในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

กราฟเส้นแสดงปริมาณหารผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ข้อใดถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน