ม.3

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA313529

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 62 เวลา 11:42 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/60
คำถาม :

เครื่องผลิตน้ำแข็ง 3 เครื่อง จากบริษัท A, B และ C โดยที่เครื่อง A สามารถผลิตน้ำแข็งได้ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เครื่อง B ผลิตน้ำแข็งได้ทุก ๆ 4 ชั่วโมง และเครื่อง C ผลิตน้ำแข็งได้ทุก ๆ 5 ชั่วโมง ถ้าเปิดสวิตช์ทำงานทั้งสามเครื่องพร้อมกันตอนเวลา 9.30 น. จงหาว่าเครื่องผลิตน้ำแข็งทั้งสามเครื่องจะผลิตน้ำแข็งออกมาได้พร้อมกันเวลาใด

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

ถ้า    5p x 5q = 255        3÷ 3q = 81 แล้ว        (p + 1)(q + 1) เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสมมาตรรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ขนานเท่ากับ 5 : 9 ถ้าด้านที่ยาวเท่ากันยาวด้านละ 10 ฟุต และเส้นรอบรูปยาว 76 ฟุต แล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

พิธาต้องการขุดบ่อน้ำสำหรับไว้ใช้ในการทำการเกษตร โดยขุดหน้าบ่อเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาว 5, 12 และ 13 ฟุต ตามลำดับ ถ้าบ่อนี้สูง 10 ฟุต ต้องการฉาบปูนทำบ่อนี้ โดยที่ไม่มีฝาปิด พิธาจะต้องฉาบปูนกี่ตารางฟุต

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

ขนมกาละแมทำมาจากแป้งข้าวเหนียว บรรจุใส่ห่อเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร แม่ค้าขายกาละแมจำนวน 30 ชิ้น ต้องใช้แป้งข้าวเหนียวจำนวนเท่าใด

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

ลังกระดาษกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร นำลูกเต๋า (ทรงลูกบาศก์) ขนาด 2 เซนติเมตร ใส่ลงไปจงหาว่าลังกระดาษนี้สามารถบรรจุลูกเต๋าได้ทั้งหมดกี่ลูก

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เมื่อกำหนดให้ CF ยาว 2 หน่วย BF ยาว 3 หน่วย และแบ่งความยาวของด้าน AF ออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน และพื้นที่ส่วนที่แรเงาเท่ากับ 7 ตารางหน่วย

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

ถ้า BE : DE = 1 : 3 แล้วข้อใดต่อไปนี้ เป็นอัตราส่วนระหว่าง พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD : พื้นที่สามเหลี่ยม ACD

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

จากรูปต้นแบบ a และภาพที่ได้จากการแปลงเป็น b ได้จากขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใด

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก SUM คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม DOK รูปสามเหลี่ยม SUM มีด้านประกอบมุมฉากยาว 5 นิ้ว และ 12 นิ้ว และรูปสามเหลี่ยม DOK มีความยาวรอบรูป 120 นิ้ว ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง รูปสามเหลี่ยม DOK ไม่ถูกต้อง  

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

กำหนด 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 17 , …        เป็นแบบรูปของจำนวน โดย            พจน์ที่    1   เป็น  2                                                       พจน์ที่    2   เป็น  7                                                       พจน์ที่    3   เป็น  12                                                       พจน์ที่    4   เป็น  17 …        ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่ง มีลูก 5 คน ซึ่งลูกทั้ง 5 คนนี้เกิดห่างกันคนละ 1 ปี อายุของลูกทั้ง 5 คนรวมกันมีค่าเท่ากับ 60 ปี พอดี จงหาว่า อีก 2 ปีข้างหน้าพี่คนโตจะมีอายุเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

อาทิตยามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งต่อมาพี่สาวให้อีกสามเท่าของเงินที่มีอยู่ ถ้านำไปซื้อของราคา 175 บาท และเสียค่าอาหารอีก 60 บาท ทำให้อาทิตยามีเงินไม่ถึง 525 บาท จงหาว่าเดิมอาทิตยามีเงินได้มากที่สุดเท่าใด

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

กราฟเส้นตรงของสมการในข้อใดที่ผ่านจุด (5 , –8)

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

ผลต่างของจำนวนสองจำนวน เท่ากับ 13 ผลคูณของสองจำนวนนั้น เท่ากับ 30 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

ถ้า (m , k) เป็นคำตอบของสมการ                  5x – 6y = 16                  2x + 6y = –2 แล้ว (m , k) ไม่เป็นคำตอบของสมการในข้อใด

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

จากการตรวจนับเงินในกระเป๋านักเรียนชาย 40 คน และหญิง 60 คน พบว่ามีเงินรวมกัน 18,630 บาท และค่าเฉลี่ยของเงินของกลุ่มนักเรียนหญิง มีค่าน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของเงินของกลุ่มนักเรียนชาย 10 บาท  จงหาค่าเฉลี่ยของเงินของกลุ่มนักเรียนชาย

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

สุ่มหยิบบัตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเดียวกัน 2 ใบพร้อมกันจากกล่องทึบที่มีบัตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ 7 ใบ โดยมีหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ติดอยู่ที่บัตร จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้บัตรสองใบเป็นเลขคี่ทั้งสองใบ

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

คุณอมรามีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป 352 เมตร แบ่งให้ลูก 5 คน คนละเท่า ๆ กัน เป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็ม ดังรูป ที่ดินของลูกแต่ละคนมีความยาวรอบรูปกี่เมตร

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

ในฟาร์มโชคดีจ้างคนงานในการเลี้ยงเป็ด และวัว เมื่อนับจำนวนขาของสัตว์และคนรวมกันได้ 100 ขา พอดี ถ้าฟาร์มมีคนงาน 10 คน จะมีเป็ดมากที่สุดได้กี่ตัว

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

ออมสินมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง คือ เหรียญบาท เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท อย่างละ 1 เหรียญ ธนบัตรใบละ 20 บาท ธนบัตรใบละ 50 บาท และ ธนบัตรใบละ 100 บาท อย่างละ 1 ใบ ออมสินเลือกนำเงินจำนวนนี้ใส่ลงในกระปุกออมสิน 3 ชนิด แต่จำไม่ได้ว่าใส่เหรียญหรือธนบัตรใดลงไปบ้าง เมื่อแม่ของเขานำกระปุกมาเปิดดู ปรากฏว่ามีเงินอยู่ไม่เกิน 75 บาท จงหาความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ (ตอบในรูปทศนิยม)

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

เครื่องผลิตน้ำแข็ง 3 เครื่อง จากบริษัท A, B และ C โดยที่เครื่อง A สามารถผลิตน้ำแข็งได้ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เครื่อง B ผลิตน้ำแข็งได้ทุก ๆ 4 ชั่วโมง และเครื่อง C ผลิตน้ำแข็งได้ทุก ๆ 5 ชั่วโมง ถ้าเปิดสวิตช์ทำงานทั้งสามเครื่องพร้อมกันตอนเวลา 9.30 น. จงหาว่าเครื่องผลิตน้ำแข็งทั้งสามเครื่องจะผลิตน้ำแข็งออกมาได้พร้อมกันเวลาใด

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

ถ้า    5p x 5q = 255        3÷ 3q = 81 แล้ว        (p + 1)(q + 1) เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสมมาตรรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ขนานเท่ากับ 5 : 9 ถ้าด้านที่ยาวเท่ากันยาวด้านละ 10 ฟุต และเส้นรอบรูปยาว 76 ฟุต แล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

พิธาต้องการขุดบ่อน้ำสำหรับไว้ใช้ในการทำการเกษตร โดยขุดหน้าบ่อเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาว 5, 12 และ 13 ฟุต ตามลำดับ ถ้าบ่อนี้สูง 10 ฟุต ต้องการฉาบปูนทำบ่อนี้ โดยที่ไม่มีฝาปิด พิธาจะต้องฉาบปูนกี่ตารางฟุต

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

ขนมกาละแมทำมาจากแป้งข้าวเหนียว บรรจุใส่ห่อเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร แม่ค้าขายกาละแมจำนวน 30 ชิ้น ต้องใช้แป้งข้าวเหนียวจำนวนเท่าใด

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

ลังกระดาษกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร นำลูกเต๋า (ทรงลูกบาศก์) ขนาด 2 เซนติเมตร ใส่ลงไปจงหาว่าลังกระดาษนี้สามารถบรรจุลูกเต๋าได้ทั้งหมดกี่ลูก

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เมื่อกำหนดให้ CF ยาว 2 หน่วย BF ยาว 3 หน่วย และแบ่งความยาวของด้าน AF ออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน และพื้นที่ส่วนที่แรเงาเท่ากับ 7 ตารางหน่วย

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

ถ้า BE : DE = 1 : 3 แล้วข้อใดต่อไปนี้ เป็นอัตราส่วนระหว่าง พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD : พื้นที่สามเหลี่ยม ACD

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

จากรูปต้นแบบ a และภาพที่ได้จากการแปลงเป็น b ได้จากขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใด

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก SUM คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม DOK รูปสามเหลี่ยม SUM มีด้านประกอบมุมฉากยาว 5 นิ้ว และ 12 นิ้ว และรูปสามเหลี่ยม DOK มีความยาวรอบรูป 120 นิ้ว ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง รูปสามเหลี่ยม DOK ไม่ถูกต้อง  

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

กำหนด 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 17 , …        เป็นแบบรูปของจำนวน โดย            พจน์ที่    1   เป็น  2                                                       พจน์ที่    2   เป็น  7                                                       พจน์ที่    3   เป็น  12                                                       พจน์ที่    4   เป็น  17 …        ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่ง มีลูก 5 คน ซึ่งลูกทั้ง 5 คนนี้เกิดห่างกันคนละ 1 ปี อายุของลูกทั้ง 5 คนรวมกันมีค่าเท่ากับ 60 ปี พอดี จงหาว่า อีก 2 ปีข้างหน้าพี่คนโตจะมีอายุเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

อาทิตยามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งต่อมาพี่สาวให้อีกสามเท่าของเงินที่มีอยู่ ถ้านำไปซื้อของราคา 175 บาท และเสียค่าอาหารอีก 60 บาท ทำให้อาทิตยามีเงินไม่ถึง 525 บาท จงหาว่าเดิมอาทิตยามีเงินได้มากที่สุดเท่าใด

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

กราฟเส้นตรงของสมการในข้อใดที่ผ่านจุด (5 , –8)

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

ผลต่างของจำนวนสองจำนวน เท่ากับ 13 ผลคูณของสองจำนวนนั้น เท่ากับ 30 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

ถ้า (m , k) เป็นคำตอบของสมการ                  5x – 6y = 16                  2x + 6y = –2 แล้ว (m , k) ไม่เป็นคำตอบของสมการในข้อใด

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

จากการตรวจนับเงินในกระเป๋านักเรียนชาย 40 คน และหญิง 60 คน พบว่ามีเงินรวมกัน 18,630 บาท และค่าเฉลี่ยของเงินของกลุ่มนักเรียนหญิง มีค่าน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของเงินของกลุ่มนักเรียนชาย 10 บาท  จงหาค่าเฉลี่ยของเงินของกลุ่มนักเรียนชาย

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

สุ่มหยิบบัตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเดียวกัน 2 ใบพร้อมกันจากกล่องทึบที่มีบัตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ 7 ใบ โดยมีหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ติดอยู่ที่บัตร จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้บัตรสองใบเป็นเลขคี่ทั้งสองใบ

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

คุณอมรามีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป 352 เมตร แบ่งให้ลูก 5 คน คนละเท่า ๆ กัน เป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็ม ดังรูป ที่ดินของลูกแต่ละคนมีความยาวรอบรูปกี่เมตร

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

ในฟาร์มโชคดีจ้างคนงานในการเลี้ยงเป็ด และวัว เมื่อนับจำนวนขาของสัตว์และคนรวมกันได้ 100 ขา พอดี ถ้าฟาร์มมีคนงาน 10 คน จะมีเป็ดมากที่สุดได้กี่ตัว

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

ออมสินมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง คือ เหรียญบาท เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท อย่างละ 1 เหรียญ ธนบัตรใบละ 20 บาท ธนบัตรใบละ 50 บาท และ ธนบัตรใบละ 100 บาท อย่างละ 1 ใบ ออมสินเลือกนำเงินจำนวนนี้ใส่ลงในกระปุกออมสิน 3 ชนิด แต่จำไม่ได้ว่าใส่เหรียญหรือธนบัตรใดลงไปบ้าง เมื่อแม่ของเขานำกระปุกมาเปิดดู ปรากฏว่ามีเงินอยู่ไม่เกิน 75 บาท จงหาความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ (ตอบในรูปทศนิยม)

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน