ป.6

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613520

จำนวนข้อ

: 126 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 61 เวลา 14:45 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/126
คำถาม :

ข้อที่ 2/126
คำถาม :

ข้อที่ 3/126
คำถาม :

ข้อที่ 4/126
คำถาม :

ข้อที่ 5/126
คำถาม :

หากเรียงลำดับทศนิยมเหล่านี้จากมากไปหาน้อย 0.303, 0.003, 0.030. 0.033 จำนวนใดอยู่ลำดับที่ 3

ข้อที่ 6/126
คำถาม :

9.24 เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับจำนวนใด

ข้อที่ 7/126
คำถาม :

จงหาค่าประมาณของ 32,158 (ตอบเป็นจำนวนเต็มพัน)

ข้อที่ 8/126
คำถาม :

12,985 มีค่าประมาณจำนวนเต็มพันและเต็มร้อยต่างกันอยู่เท่าใด

ข้อที่ 9/126
คำถาม :

จากการสำรวจพบว่าจำนวนประชากรช้างมีเหลือเพียง 639,997 ตัว อยากทราบว่าจำนวนช้างมีประมาณเท่าใด (ตอบเป็นจำนวนเต็มร้อย)

ข้อที่ 10/126
คำถาม :

จงหา ห.ร.ม. ของ 12, 18

ข้อที่ 11/126
คำถาม :

พี่กับน้องช่วยกันนับเหรียญในกระปุก พบว่า มีเหรียญสิบอยู่ 25 เหรียญ เหรียญห้าอยู่ 20 เหรียญ และเหรียญบาทอยู่ 15 เหรียญ ถ้าจะแยกเหรียญออกเป็นกองเท่ากัน โดยให้แต่ละกองมีเหรียญมากที่สุด เท่า ๆ กัน และไม่ปนกัน จะแบ่งได้กองละกี่เหรียญ

ข้อที่ 12/126
คำถาม :

ผลคูณของจำนวน 2 จำนวน คือ 375 หาก ค.ร.น. ของทั้งสองจำนวน คือ 75 อยากทราบว่า ห.ร.ม. ของทั้งสองจำนวนนี้มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 13/126
คำถาม :

จงหา ค.ร.น. ของ 12 และ 30

ข้อที่ 14/126
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำมาหารด้วย 10, 16 และ 20 ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 15/126
คำถาม :

แตงโมทำเครื่องหยดน้ำอัตโนมัติเพื่อรดน้ำต้นไม้ 3 ต้น เครื่องแรกจะหยดทุก ๆ 15 วินาที เครื่องที่สองจะหยดทุก ๆ 25 วินาที เครื่องที่สามจะหยดทุกๆ 1 นาที อยากทราบว่าหากเครื่องหยดน้ำทุกเครื่องหยดน้ำครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 06.00 น. เมื่อเวลาเท่าใดเครื่องทั้งสามจะหยดน้ำพร้อมกันอีกครั้ง

ข้อที่ 16/126
คำถาม :

15% ของ 320 คือจำนวนใด

ข้อที่ 17/126
คำถาม :

30 เป็นร้อยละเท่าใดของ 200

ข้อที่ 18/126
คำถาม :

ข้อที่ 19/126
คำถาม :

กระดานปาเป้ามีตัวเลขกำหนดไว้ดังภาพ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/126
คำถาม :

กระบอกใส่เครื่องเขียนมีดินสอสีอยู่ 7 แท่ง เป็นแท่งสั้น 4 แท่ง และยาว 3 แท่ง หากส้มสุ่มหยิบดินสอสี 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง โดยไม่ใส่ดินสอสีลงไปคืนเมื่อหยิบออกมาแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 21/126
คำถาม :

อ้อยไปเล่นปาลูกโป่งที่งานวัด โดยเธอสังเกตว่าลูกโป่งมีทั้งหมด 7 ลูก มีสีฟ้า 3 ลูก สีม่วง 2 ลูก สีแดง 1 ลูก สีเหลือง 1 ลูก หากอ้อยปาลูกโป่งทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ปาโดนลูกโป่งสีม่วงแตก 1 ลูก ในการปาลูกโป่งครั้งที่สองจะไม่สามารถเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/126
คำถาม :

9x + 3 = 30  คำตอบของสมการนี้คือข้อใด

ข้อที่ 23/126
คำถาม :

ข้อที่ 24/126
คำถาม :

น้ำหวานซื้อปากกาแดง 3 แท่ง ปากกาน้ำเงินจำนวนหนึ่ง และปากกาดำ 2 เท่าของปากกาน้ำเงิน ถ้าน้ำหวานซื้อปากกาทั้งหมดรวมกัน 18 แท่ง อยากทราบว่าจะเขียนสมการในการหาค่าของ “จำนวนปากกาน้ำเงิน” ได้อย่างไร

ข้อที่ 25/126
คำถาม :

หากนำลูกอมรูปหัวใจมาเรียงจนถึงกองที่ 6 จะต้องใช้ลูกอมกี่เม็ด

ข้อที่ 26/126
คำถาม :

ทรายมีก้อนหินอยู่จำนวนมาก หากเธอจัดเป็นกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม เริ่มจากกลุ่มแรกมีก้อนหิน 1 ก้อน กลุ่มที่สองมี 2 ก้อน กลุ่มที่ 3 มีสามก้อน ไปเรื่อย ๆ จนถึงกลุ่มที่ 8 อยากทราบว่าต้องใช้ก้อนหินทั้งหมดกี่ก้อน

ข้อที่ 27/126
คำถาม :

แบ่งเมล็ดถั่วเขียววางเป็นกองดังภาพ จนถึงกองที่มีถั่วเขียวอยู่ 14 เมล็ด จะต้องใช้ถั่วเขียวทั้งหมดกี่เมล็ด

ข้อที่ 28/126
คำถาม :

2,000 + 100 + 90 + 5 เขียนเป็นจำนวนเต็มได้อย่างไร

ข้อที่ 29/126
คำถาม :

การกระจายตัวเลขในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 30/126
คำถาม :

แม่ให้เงินน้องมา 2,343 บาท พ่อให้เงินน้องมาอีก 8,032 บาท รวมแล้วเงินที่น้องได้มาสามารถเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 31/126
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าใด

ข้อที่ 32/126
คำถาม :

ข้อที่ 33/126
คำถาม :

ตู้กระจกในอควาเรียมแห่งหนึ่งมีปริมาตร 48 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร อยากทราบว่าตู้กระจกใบนี้จะมีความสูงเท่าใด

ข้อที่ 34/126
คำถาม :

ตัวประกอบของ 24 มีทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อที่ 35/126
คำถาม :

48 สามารถแยกตัวประกอบได้อย่างไร

ข้อที่ 36/126
คำถาม :

ตัวประกอบร่วมของ 28 กับ 54 คือจำนวนใด

ข้อที่ 37/126
คำถาม :

สี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีแกนสมมาตร

ข้อที่ 38/126
คำถาม :

 เด็กชายเอมีของเล่นเป็นรูปดังภาพ จำนวน 5 ชิ้น อยากทราบว่า หากนำมาเรียงต่อกันจะมีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 39/126
คำถาม :

พ่อมีสวนส้มโอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ 2 แปลง แปลงแรกมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร แปลงที่สองมีความกว้าง 6 เมตร และมีความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้าง อยากทราบว่าสวนส้มโอแปลงใดมีขนาดใหญ่กว่า และใหญ่กว่าเท่าใด

ข้อที่ 40/126
คำถาม :

“ด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน” เป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 41/126
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 42/126
คำถาม :

รูปที่กำหนดให้นี้ มีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 43/126
คำถาม :

วงกลมวงนี้มีรัศมี 10.5 เซนติเมตร เส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมดังกล่าวเป็นเท่าใด

ข้อที่ 44/126
คำถาม :

วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ 616 ตร.ม. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของวงกลมนี้เป็นเท่าใด

ข้อที่ 45/126
คำถาม :

ล้อรถคันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ถ้ารถคันนี้แล่นไป 46.2 เมตร อยากทราบว่าล้อรถหมุนไปได้กี่รอบ

ข้อที่ 46/126
คำถาม :

แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ ระยะทางที่วนิดาเดินทางจากบ้านไปที่สถานีรถไฟโดยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด มีระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 47/126
คำถาม :

แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ วนิดาใช้เวลา 15 นาทีในการเดินทาง 1 กิโลเมตร อยากทราบว่าหากวนิดาเดินทางไปที่หอประชุม โดยผ่านวัดและสนามเด็กเล่น จะใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด  

ข้อที่ 48/126
คำถาม :

สนามบินอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ร้านค้าอยู่ทางทิศตะวันตกของธนาคาร ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ธนาคารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบิน ห่างออกไปประมาณ 4.2   กิโลเมตร
อยากทราบว่าร้านค้าอยู่ทางทิศใดของบ้าน

ข้อที่ 49/126
คำถาม :

มุมใดมีขนาดเท่ากัน และเท่ากันเพราะอะไร

ข้อที่ 50/126
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AB ในข้อใดขนานกับส่วนของเส้นตรง CD

ข้อที่ 51/126
คำถาม :

จากภาพ มุม คงฉ เป็นกี่องศา

ข้อที่ 52/126
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ สามารถเขียนเป็นกราฟได้ตามข้อใด
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทศรีสมรตั้งแต่ปี 2550 – 2554
ปี 2550 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,400 คัน
ปี 2551 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,200 คัน
ปี 2552 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน
ปี 2553 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,300 คัน
ปี 2554 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 6,000 คัน

ข้อที่ 53/126
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ปีใดส่งออกผลไม้ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

ข้อที่ 54/126
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมแสดงชนิดกีฬาที่เด็กนักเรียนชอบจำนวนหนึ่งของโรงเรียนวัดป่าไทร
อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบว่ายน้ำกี่คน

ข้อที่ 55/126
คำถาม :

รูปนี้มีพื้นที่เท่าใด (กำหนดให้ 1 ช่องตาราง = 1 ตารางหน่วย)

ข้อที่ 56/126
คำถาม :

รูปที่กำหนด เป็นรูปคล้ายลูกศรที่มีแกนสมมาตร 1 แกน ความยาวของเส้นรอบรูปสมมาตรดังกล่าวมีค่าประมาณเท่าใด

ข้อที่ 57/126
คำถาม :

รูปที่กำหนด ให้เป็นรูป 8 เหลี่ยมและเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร รูปดังกล่าวจะมีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 58/126
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 59/126
คำถาม :

พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 60/126
คำถาม :

รูปที่กำหนด มีเส้นรอบรูปเท่าใด

ข้อที่ 61/126
คำถาม :

จากรูปที่กำหนด เมื่อพับประกอบกันแล้วจะเป็นรูปทรงชนิดใด

ข้อที่ 62/126
คำถาม :

จากรูปทรงที่กำหนดในแต่ละข้อ ข้อใดสามารถแยกส่วนประกอบออกมาได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 63/126
คำถาม :

จากรูปที่กำหนด สามารถคลี่ออกมาได้เป็นดังรูปใด

ข้อที่ 64/126
คำถาม :

ข้อที่ 65/126
คำถาม :

ข้อที่ 66/126
คำถาม :

ข้อที่ 67/126
คำถาม :

ข้อที่ 68/126
คำถาม :

หากเรียงลำดับทศนิยมเหล่านี้จากมากไปหาน้อย 0.303, 0.003, 0.030. 0.033 จำนวนใดอยู่ลำดับที่ 3

ข้อที่ 69/126
คำถาม :

9.24 เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับจำนวนใด

ข้อที่ 70/126
คำถาม :

จงหาค่าประมาณของ 32,158 (ตอบเป็นจำนวนเต็มพัน)

ข้อที่ 71/126
คำถาม :

12,985 มีค่าประมาณจำนวนเต็มพันและเต็มร้อยต่างกันอยู่เท่าใด

ข้อที่ 72/126
คำถาม :

จากการสำรวจพบว่าจำนวนประชากรช้างมีเหลือเพียง 639,997 ตัว อยากทราบว่าจำนวนช้างมีประมาณเท่าใด (ตอบเป็นจำนวนเต็มร้อย)

ข้อที่ 73/126
คำถาม :

จงหา ห.ร.ม. ของ 12, 18

ข้อที่ 74/126
คำถาม :

พี่กับน้องช่วยกันนับเหรียญในกระปุก พบว่า มีเหรียญสิบอยู่ 25 เหรียญ เหรียญห้าอยู่ 20 เหรียญ และเหรียญบาทอยู่ 15 เหรียญ ถ้าจะแยกเหรียญออกเป็นกองเท่ากัน โดยให้แต่ละกองมีเหรียญมากที่สุด เท่า ๆ กัน และไม่ปนกัน จะแบ่งได้กองละกี่เหรียญ

ข้อที่ 75/126
คำถาม :

ผลคูณของจำนวน 2 จำนวน คือ 375 หาก ค.ร.น. ของทั้งสองจำนวน คือ 75 อยากทราบว่า ห.ร.ม. ของทั้งสองจำนวนนี้มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 76/126
คำถาม :

จงหา ค.ร.น. ของ 12 และ 30

ข้อที่ 77/126
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำมาหารด้วย 10, 16 และ 20 ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 78/126
คำถาม :

แตงโมทำเครื่องหยดน้ำอัตโนมัติเพื่อรดน้ำต้นไม้ 3 ต้น เครื่องแรกจะหยดทุก ๆ 15 วินาที เครื่องที่สองจะหยดทุก ๆ 25 วินาที เครื่องที่สามจะหยดทุกๆ 1 นาที อยากทราบว่าหากเครื่องหยดน้ำทุกเครื่องหยดน้ำครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 06.00 น. เมื่อเวลาเท่าใดเครื่องทั้งสามจะหยดน้ำพร้อมกันอีกครั้ง

ข้อที่ 79/126
คำถาม :

15% ของ 320 คือจำนวนใด

ข้อที่ 80/126
คำถาม :

30 เป็นร้อยละเท่าใดของ 200

ข้อที่ 81/126
คำถาม :

ข้อที่ 82/126
คำถาม :

กระดานปาเป้ามีตัวเลขกำหนดไว้ดังภาพ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 83/126
คำถาม :

กระบอกใส่เครื่องเขียนมีดินสอสีอยู่ 7 แท่ง เป็นแท่งสั้น 4 แท่ง และยาว 3 แท่ง หากส้มสุ่มหยิบดินสอสี 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง โดยไม่ใส่ดินสอสีลงไปคืนเมื่อหยิบออกมาแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 84/126
คำถาม :

อ้อยไปเล่นปาลูกโป่งที่งานวัด โดยเธอสังเกตว่าลูกโป่งมีทั้งหมด 7 ลูก มีสีฟ้า 3 ลูก สีม่วง 2 ลูก สีแดง 1 ลูก สีเหลือง 1 ลูก หากอ้อยปาลูกโป่งทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ปาโดนลูกโป่งสีม่วงแตก 1 ลูก ในการปาลูกโป่งครั้งที่สองจะไม่สามารถเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้

ข้อที่ 85/126
คำถาม :

9x + 3 = 30  คำตอบของสมการนี้คือข้อใด

ข้อที่ 86/126
คำถาม :

ข้อที่ 87/126
คำถาม :

น้ำหวานซื้อปากกาแดง 3 แท่ง ปากกาน้ำเงินจำนวนหนึ่ง และปากกาดำ 2 เท่าของปากกาน้ำเงิน ถ้าน้ำหวานซื้อปากกาทั้งหมดรวมกัน 18 แท่ง อยากทราบว่าจะเขียนสมการในการหาค่าของ “จำนวนปากกาน้ำเงิน” ได้อย่างไร

ข้อที่ 88/126
คำถาม :

หากนำลูกอมรูปหัวใจมาเรียงจนถึงกองที่ 6 จะต้องใช้ลูกอมกี่เม็ด

ข้อที่ 89/126
คำถาม :

ทรายมีก้อนหินอยู่จำนวนมาก หากเธอจัดเป็นกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม เริ่มจากกลุ่มแรกมีก้อนหิน 1 ก้อน กลุ่มที่สองมี 2 ก้อน กลุ่มที่ 3 มีสามก้อน ไปเรื่อย ๆ จนถึงกลุ่มที่ 8 อยากทราบว่าต้องใช้ก้อนหินทั้งหมดกี่ก้อน

ข้อที่ 90/126
คำถาม :

แบ่งเมล็ดถั่วเขียววางเป็นกองดังภาพ จนถึงกองที่มีถั่วเขียวอยู่ 14 เมล็ด จะต้องใช้ถั่วเขียวทั้งหมดกี่เมล็ด

ข้อที่ 91/126
คำถาม :

2,000 + 100 + 90 + 5 เขียนเป็นจำนวนเต็มได้อย่างไร

ข้อที่ 92/126
คำถาม :

การกระจายตัวเลขในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 93/126
คำถาม :

แม่ให้เงินน้องมา 2,343 บาท พ่อให้เงินน้องมาอีก 8,032 บาท รวมแล้วเงินที่น้องได้มาสามารถเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 94/126
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าใด

ข้อที่ 95/126
คำถาม :

ข้อที่ 96/126
คำถาม :

ตู้กระจกในอควาเรียมแห่งหนึ่งมีปริมาตร 48 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร อยากทราบว่าตู้กระจกใบนี้จะมีความสูงเท่าใด

ข้อที่ 97/126
คำถาม :

ตัวประกอบของ 24 มีทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อที่ 98/126
คำถาม :

48 สามารถแยกตัวประกอบได้อย่างไร

ข้อที่ 99/126
คำถาม :

ตัวประกอบร่วมของ 28 กับ 54 คือจำนวนใด

ข้อที่ 100/126
คำถาม :

สี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีแกนสมมาตร

ข้อที่ 101/126
คำถาม :

 เด็กชายเอมีของเล่นเป็นรูปดังภาพ จำนวน 5 ชิ้น อยากทราบว่า หากนำมาเรียงต่อกันจะมีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 102/126
คำถาม :

พ่อมีสวนส้มโอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ 2 แปลง แปลงแรกมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร แปลงที่สองมีความกว้าง 6 เมตร และมีความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้าง อยากทราบว่าสวนส้มโอแปลงใดมีขนาดใหญ่กว่า และใหญ่กว่าเท่าใด

ข้อที่ 103/126
คำถาม :

“ด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน” เป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 104/126
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 105/126
คำถาม :

รูปที่กำหนดให้นี้ มีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 106/126
คำถาม :

วงกลมวงนี้มีรัศมี 10.5 เซนติเมตร เส้นรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมดังกล่าวเป็นเท่าใด

ข้อที่ 107/126
คำถาม :

วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ 616 ตร.ม. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของวงกลมนี้เป็นเท่าใด

ข้อที่ 108/126
คำถาม :

ล้อรถคันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. ถ้ารถคันนี้แล่นไป 46.2 เมตร อยากทราบว่าล้อรถหมุนไปได้กี่รอบ

ข้อที่ 109/126
คำถาม :

แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ ระยะทางที่วนิดาเดินทางจากบ้านไปที่สถานีรถไฟโดยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด มีระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 110/126
คำถาม :

แผนที่ในชุมชนที่วนิดาอาศัยอยู่ วนิดาใช้เวลา 15 นาทีในการเดินทาง 1 กิโลเมตร อยากทราบว่าหากวนิดาเดินทางไปที่หอประชุม โดยผ่านวัดและสนามเด็กเล่น จะใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด  

ข้อที่ 111/126
คำถาม :

สนามบินอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ร้านค้าอยู่ทางทิศตะวันตกของธนาคาร ห่างออกไปประมาณ 3   กิโลเมตร
ธนาคารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบิน ห่างออกไปประมาณ 4.2   กิโลเมตร
อยากทราบว่าร้านค้าอยู่ทางทิศใดของบ้าน

ข้อที่ 112/126
คำถาม :

มุมใดมีขนาดเท่ากัน และเท่ากันเพราะอะไร

ข้อที่ 113/126
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AB ในข้อใดขนานกับส่วนของเส้นตรง CD

ข้อที่ 114/126
คำถาม :

จากภาพ มุม คงฉ เป็นกี่องศา

ข้อที่ 115/126
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ สามารถเขียนเป็นกราฟได้ตามข้อใด
ยอดขายรถยนต์ของบริษัทศรีสมรตั้งแต่ปี 2550 – 2554
ปี 2550 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,400 คัน
ปี 2551 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,200 คัน
ปี 2552 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน
ปี 2553 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 4,300 คัน
ปี 2554 ขายรถยนต์ได้ประมาณ 6,000 คัน

ข้อที่ 116/126
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่ง ปีใดส่งออกผลไม้ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

ข้อที่ 117/126
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมแสดงชนิดกีฬาที่เด็กนักเรียนชอบจำนวนหนึ่งของโรงเรียนวัดป่าไทร
อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบว่ายน้ำกี่คน

ข้อที่ 118/126
คำถาม :

รูปนี้มีพื้นที่เท่าใด (กำหนดให้ 1 ช่องตาราง = 1 ตารางหน่วย)

ข้อที่ 119/126
คำถาม :

รูปที่กำหนด เป็นรูปคล้ายลูกศรที่มีแกนสมมาตร 1 แกน ความยาวของเส้นรอบรูปสมมาตรดังกล่าวมีค่าประมาณเท่าใด

ข้อที่ 120/126
คำถาม :

รูปที่กำหนด ให้เป็นรูป 8 เหลี่ยมและเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร รูปดังกล่าวจะมีพื้นที่เท่าใด

ข้อที่ 121/126
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 122/126
คำถาม :

พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 123/126
คำถาม :

รูปที่กำหนด มีเส้นรอบรูปเท่าใด

ข้อที่ 124/126
คำถาม :

จากรูปที่กำหนด เมื่อพับประกอบกันแล้วจะเป็นรูปทรงชนิดใด

ข้อที่ 125/126
คำถาม :

จากรูปทรงที่กำหนดในแต่ละข้อ ข้อใดสามารถแยกส่วนประกอบออกมาได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 126/126
คำถาม :

จากรูปที่กำหนด สามารถคลี่ออกมาได้เป็นดังรูปใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน