ม.3

ข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA313349

จำนวนข้อ

: 26 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 24 ม.ค. 60 เวลา 15:39 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/26
คำถาม :

ต้องการแบ่งกลุ่มนักเรียนชาย 25 คน และนักเรียนหญิง 20 คนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้จำนวนกลุ่มน้อยที่สุดได้กี่กลุ่ม

ข้อที่ 2/26
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ

ข้อที่ 3/26
คำถาม :

ถ้าร้านค้าซื้อรถจักรยานมาราคาคันละ 10,000 บาท ได้ตั้งราคาขายไว้สูงกว่าทุน 10% แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านค้าประกาศลดราคาลง 10% ถามว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านค้าขายรถจักรยานราคาคันละเท่าไหร่

ข้อที่ 4/26
คำถาม :

พิจารณาข้อต่อไปนี้
  
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 5/26
คำถาม :

จำนวนต่อไปนี้
   122, 132, 142, 152, 162, 172
เมื่อทำเป็นผลสำเร็จแล้วมีกี่จำนวนที่มีหลักสิบเป็นจำนวนคี่

ข้อที่ 6/26
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มีด้าน AB ยาว 6 เซนติเมตร ด้าน AD ยาว 11 เซนติเมตร ส่วนด้าน AE และ FC ยาวเท่ากัน 5 เซนติเมตร จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม BFDE

ข้อที่ 7/26
คำถาม :แท่งไม้ทรงตันสร้างลูกบาศก์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 24 ลูก มาวางต่อกันดังรูป แล้วใช้สีแดงทาแท่งไม้โดยรอบทุกหน้า ลูกบาศก์ที่ถูกทาสีแดง 1 หน้า มีจำนวนกี่ลูก

ข้อที่ 8/26
คำถาม :

ทรงกระบอกซึ่งมีรัศมีของฐานยาว 7 นิ้ว และทรงกระบอกสูง 5 นิ้ว จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์นิ้ว (ให้ π = 22/7)

ข้อที่ 9/26
คำถาม :พีระมิดตรง ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 36 ตารางเซนติเมตร สูงเอียง 5 เซนติเมตร พีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 10/26
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 11/26
คำถาม :จากรูป ให้ AD ขนานกับ BE และ AB ขนานกับ DC ขนาดของมุม BAD และ BEC เท่ากับ 3x องศา ขนาดของมุม DCE เท่ากับ 60 องศา จงหาขนาดของมุม BAD

ข้อที่ 12/26
คำถาม :

กำหนดให้ Δ ABC และ Δ DEF เป็นรูปสามเหลี่ยม ที่คล้ายกัน และ AB = 6 นิ้ว AC = 10 นิ้ว DE = 3 นิ้ว EF = 4 นิ้วแล้วจะได้
   ก. BC = 8 นิ้ว
   ข. DF = 6 นิ้ว
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/26
คำถาม :

จากรูปข้างล่าง กำหนดให้ Δ ABC และ Δ DEC เท่ากันทุกประการ มีด้าน AC = 10.2 นิ้ว DB = 4.2 นิ้ว และ  มุม BAC = 36 องศา มุม DCE = x องศา มุม ABC และ มุม DEC เป็นมุมฉากจงหาขนาดของ x และ ความยาวของด้าน BC

ข้อที่ 14/26
คำถาม :

ต้องการแบ่งกลุ่มนักเรียนชาย 25 คน และนักเรียนหญิง 20 คนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้จำนวนกลุ่มน้อยที่สุดได้กี่กลุ่ม

ข้อที่ 15/26
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ

ข้อที่ 16/26
คำถาม :

ถ้าร้านค้าซื้อรถจักรยานมาราคาคันละ 10,000 บาท ได้ตั้งราคาขายไว้สูงกว่าทุน 10% แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านค้าประกาศลดราคาลง 10% ถามว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านค้าขายรถจักรยานราคาคันละเท่าไหร่

ข้อที่ 17/26
คำถาม :

พิจารณาข้อต่อไปนี้
  
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 18/26
คำถาม :

จำนวนต่อไปนี้
   122, 132, 142, 152, 162, 172
เมื่อทำเป็นผลสำเร็จแล้วมีกี่จำนวนที่มีหลักสิบเป็นจำนวนคี่

ข้อที่ 19/26
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มีด้าน AB ยาว 6 เซนติเมตร ด้าน AD ยาว 11 เซนติเมตร ส่วนด้าน AE และ FC ยาวเท่ากัน 5 เซนติเมตร จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม BFDE

ข้อที่ 20/26
คำถาม :แท่งไม้ทรงตันสร้างลูกบาศก์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 24 ลูก มาวางต่อกันดังรูป แล้วใช้สีแดงทาแท่งไม้โดยรอบทุกหน้า ลูกบาศก์ที่ถูกทาสีแดง 1 หน้า มีจำนวนกี่ลูก

ข้อที่ 21/26
คำถาม :

ทรงกระบอกซึ่งมีรัศมีของฐานยาว 7 นิ้ว และทรงกระบอกสูง 5 นิ้ว จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์นิ้ว (ให้ π = 22/7)

ข้อที่ 22/26
คำถาม :พีระมิดตรง ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 36 ตารางเซนติเมตร สูงเอียง 5 เซนติเมตร พีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 23/26
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 24/26
คำถาม :จากรูป ให้ AD ขนานกับ BE และ AB ขนานกับ DC ขนาดของมุม BAD และ BEC เท่ากับ 3x องศา ขนาดของมุม DCE เท่ากับ 60 องศา จงหาขนาดของมุม BAD

ข้อที่ 25/26
คำถาม :

กำหนดให้ Δ ABC และ Δ DEF เป็นรูปสามเหลี่ยม ที่คล้ายกัน และ AB = 6 นิ้ว AC = 10 นิ้ว DE = 3 นิ้ว EF = 4 นิ้วแล้วจะได้
   ก. BC = 8 นิ้ว
   ข. DF = 6 นิ้ว
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 26/26
คำถาม :

จากรูปข้างล่าง กำหนดให้ Δ ABC และ Δ DEC เท่ากันทุกประการ มีด้าน AC = 10.2 นิ้ว DB = 4.2 นิ้ว และ  มุม BAC = 36 องศา มุม DCE = x องศา มุม ABC และ มุม DEC เป็นมุมฉากจงหาขนาดของ x และ ความยาวของด้าน BC

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน