ป.6

ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613318

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 17 ม.ค. 60 เวลา 15:11 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/32
คำถาม :

พื้นที่แรเงาในรูป เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนตามลำดับได้เท่าใด

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

มูลนิธิพิทักษ์ป่านำเสนอข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมด171,586 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณกี่ตารางกิโลเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มแสน)

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

การแข่งขันจักรยาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทำเวลาได้ดังนี้
   A  45.53 นาที
   B  45.35 นาที
   C  45.46 นาที
   D  45.28 นาที
จงเรียงลำดับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำเวลาจากน้อยไปหามาก

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

พ่อค้าขายผลไม้ 2 ชนิด ขายมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องการบรรจุใส่กล่องๆละเท่าๆ กัน โดยแยกชนิดกันไม่ปะปนกันและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มากที่สุดกล่องละกี่ผล

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ให้เงินผู้ขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 12 บาท 75 สตางค์ หนังสือเล่มนี้ราคากี่บาท

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้
   สัปดาห์ที่ 1  1/5 ของเงิน 200 บาท
   สัปดาห์ที่ 2  10% ของเงิน 500 บาท
   สัปดาห์ที่ 3  2 เท่าของเงิน 60 บาท
นักเรียนคนนี้เก็บเงินภายใน 3 สัปดาห์ได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

จากรูปกำหนดให้  เป็นแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว14  เซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตร ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสมมาตรเป็นกี่หน่วย

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

ที่ดินแปลงนี้แบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของที่ดินทั้งหมด

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทำให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสี่รูป

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

ซื้อน้ำผลไม้ 9 กล่อง ราคากล่องละ 60.50 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีในห้องสมุดจำนวนทั้งสิ้น 120 เล่ม  ในห้องสมุดมีประเภทหนังสือที่มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันกี่เล่ม

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

ชมรมคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหมุนวงล้อซึ่งมีหมายเลขกำกับไว้โดยลูกศรถูกตรึงอยู่กับที่ ดังรูปผลการหมุนวงล้อในแต่ละครั้งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A

กำหนดให้ 1 ซม. แทนค่าระยะทาง 200 ม.


เด็กชาย A ควรเดินทางด้วยเส้นทางใดจึงจะถึงโรงเรียนด้วยระยะทางสั้นที่สุด

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

จากการรับสมัครสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนพบว่า มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งหมด 57 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 13 คนถ้าให้ X แทนจำนวนนักเรียนชายที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนสมการในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

พื้นที่แรเงาในรูป เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนตามลำดับได้เท่าใด

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

มูลนิธิพิทักษ์ป่านำเสนอข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมด171,586 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณกี่ตารางกิโลเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มแสน)

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

การแข่งขันจักรยาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทำเวลาได้ดังนี้
   A  45.53 นาที
   B  45.35 นาที
   C  45.46 นาที
   D  45.28 นาที
จงเรียงลำดับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำเวลาจากน้อยไปหามาก

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

พ่อค้าขายผลไม้ 2 ชนิด ขายมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องการบรรจุใส่กล่องๆละเท่าๆ กัน โดยแยกชนิดกันไม่ปะปนกันและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มากที่สุดกล่องละกี่ผล

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ให้เงินผู้ขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 12 บาท 75 สตางค์ หนังสือเล่มนี้ราคากี่บาท

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้
   สัปดาห์ที่ 1  1/5 ของเงิน 200 บาท
   สัปดาห์ที่ 2  10% ของเงิน 500 บาท
   สัปดาห์ที่ 3  2 เท่าของเงิน 60 บาท
นักเรียนคนนี้เก็บเงินภายใน 3 สัปดาห์ได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

จากรูปกำหนดให้  เป็นแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว14  เซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตร ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสมมาตรเป็นกี่หน่วย

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

ที่ดินแปลงนี้แบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของที่ดินทั้งหมด

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทำให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสี่รูป

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

ซื้อน้ำผลไม้ 9 กล่อง ราคากล่องละ 60.50 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีในห้องสมุดจำนวนทั้งสิ้น 120 เล่ม  ในห้องสมุดมีประเภทหนังสือที่มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันกี่เล่ม

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

ชมรมคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหมุนวงล้อซึ่งมีหมายเลขกำกับไว้โดยลูกศรถูกตรึงอยู่กับที่ ดังรูปผลการหมุนวงล้อในแต่ละครั้งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A

กำหนดให้ 1 ซม. แทนค่าระยะทาง 200 ม.


เด็กชาย A ควรเดินทางด้วยเส้นทางใดจึงจะถึงโรงเรียนด้วยระยะทางสั้นที่สุด

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

จากการรับสมัครสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนพบว่า มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งหมด 57 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 13 คนถ้าให้ X แทนจำนวนนักเรียนชายที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนสมการในข้อใดถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน