ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613102

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 59 เวลา 16:43 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

เศษส่วนในข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

จำนวนใดเมื่อหารด้วย 0.15 ได้ผลลัพธ์เป็น 0.014

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ซื้อที่ดินราคาไร่ละ 400,000 บาท จำนวน 6 ไร่ แล้วซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มขึ้นอีก 8 ไร่ ราคาไร่ละ 450,000 บาท แล้วนำมาจัดสรรขายทั้งหมดได้เงิน 9,100,000 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนประมาณกี่ล้านบาท

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ประโยคสัญลักษณ์ใดใช้การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสองตำแหน่งในการหาผลบวกของ 10.995 กับ 327.746 ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้สมบัติในการหาค่าของ  ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งกว้าง 80 เมตร ยาว 110 เมตร ถ้าเขียนแผนผังของสนามโดยใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 10 ม. รูป ในแผนผังมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

อ่างเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นอ่าง 120 ตารางนิ้ว ถ้าเทน้ำลงในอ่าง 600 ลูกบาศก์นิ้ว ระดับน้ำจะสูงจากก้นอ่างกี่นิ้ว

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

กล่องใส่หนังสือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร กล่องใบนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 10/30
คำถาม :


จากรูปข้างต้น ต้องนำรูปในข้อใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบให้เป็นรูปปริซึมที่สมบูรณ์

ข้อที่ 11/30
คำถาม :


เมื่อตัดรูปทรงกระบอกดังรูป หน้าตัดที่ได้ตรงกับรูปในข้อใด

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

รูปคลี่ข้างล่างนี้ ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

(4 × ก) – 110 = 530
แล้ว ก มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

กราฟแสดงระดับน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ปี 2554

จากกราฟ ช่วงวันในข้อใดที่ระดับน้ำในนิคมอุตสาหกรรม ลดลงมากที่สุด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

มีลูกบอล 11 ลูก เป็นลูกบอลสีฟ้า 2 ลูก สีเหลือง 4 ลูก สีเขียว 3 ลูก สีขาว 2 ลูก ถ้าหนูนิดสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูก โอกาสที่จะได้ลูกบอลสีเดียวกัน 2 ลูก เป็นสีใดมากที่สุด

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

เศษส่วนในข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

จำนวนใดเมื่อหารด้วย 0.15 ได้ผลลัพธ์เป็น 0.014

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ซื้อที่ดินราคาไร่ละ 400,000 บาท จำนวน 6 ไร่ แล้วซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มขึ้นอีก 8 ไร่ ราคาไร่ละ 450,000 บาท แล้วนำมาจัดสรรขายทั้งหมดได้เงิน 9,100,000 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนประมาณกี่ล้านบาท

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ประโยคสัญลักษณ์ใดใช้การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสองตำแหน่งในการหาผลบวกของ 10.995 กับ 327.746 ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้สมบัติในการหาค่าของ  ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งกว้าง 80 เมตร ยาว 110 เมตร ถ้าเขียนแผนผังของสนามโดยใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 10 ม. รูป ในแผนผังมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

อ่างเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นอ่าง 120 ตารางนิ้ว ถ้าเทน้ำลงในอ่าง 600 ลูกบาศก์นิ้ว ระดับน้ำจะสูงจากก้นอ่างกี่นิ้ว

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

กล่องใส่หนังสือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร กล่องใบนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 25/30
คำถาม :


จากรูปข้างต้น ต้องนำรูปในข้อใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบให้เป็นรูปปริซึมที่สมบูรณ์

ข้อที่ 26/30
คำถาม :


เมื่อตัดรูปทรงกระบอกดังรูป หน้าตัดที่ได้ตรงกับรูปในข้อใด

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

รูปคลี่ข้างล่างนี้ ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

(4 × ก) – 110 = 530
แล้ว ก มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

กราฟแสดงระดับน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ปี 2554

จากกราฟ ช่วงวันในข้อใดที่ระดับน้ำในนิคมอุตสาหกรรม ลดลงมากที่สุด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

มีลูกบอล 11 ลูก เป็นลูกบอลสีฟ้า 2 ลูก สีเหลือง 4 ลูก สีเขียว 3 ลูก สีขาว 2 ลูก ถ้าหนูนิดสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูก โอกาสที่จะได้ลูกบอลสีเดียวกัน 2 ลูก เป็นสีใดมากที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน