ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB612970

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 พ.ย. 58 เวลา 20:43 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ข้อสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน
   ตอนที่ 1 มี 5 ข้อ ให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จ
   ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก
ถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นแล้วจะวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่างๆ กันทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

ถ้า x = sin 65 แล้ว อสมการในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

อสมการในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

ถ้า a เป็นจำนวนจริงลบและ a20 + 2a - 3 = 0 แล้ว 1 + a + a2 + ..... + a19 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

จงหาว่าตั้งแต่ 100 ถึง 1000 มีจำนวนที่ 13 หาร ลงหาตัวทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

เหตุ 1. ไม่มีคนขยันใดเป็นคนตกงาน
      2. มีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่ง
      3. มีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่ง
ผลในข้อใดต่อไปนี้เป็นการสรุปผลจากเหตุข้างต้นไปอย่างสมเหตุสมผล

 

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใดๆ โดยที่ P(A) = 0.5, P(B) = 0.6 และ P(A′∩B′) = 0.2
P(A∩B) เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ในการออกรางวัลแต่ละงวดของกองสลากความน่าจะเป็นเลขท้าย 2 ตัว จะออกหมายเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขคี่และหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยอยู่ 1 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุคนในโรงงานทำขนมแห่งหนึ่งเท่ากับ 20 ปี ต่อมามีคนงานใหม่มาเพิ่มอีก 4 คน ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุคนงานเพิ่มขึ้นเป็น 25 ปี และผลรวมอายุคนงานในโรงงานนี้เพิ่มขึ้นอีก 125 ปี อยากทราบว่าในปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีคนงานทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน 2 คน มีน้ำหนักเท่ากัน และมีน้ำหนักน้อยกว่าบุตรอีก 2 คน ถ้าน้ำหนักของบุตรทั้งสี่คนมีค่าฐานนิยมมัธยฐานและพิสัยเท่ากับ 45,47.5 และ 7 กิโลกรัม ตามลำดับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักบุตรทั้ง 4 คน มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ข้อสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน
   ตอนที่ 1 มี 5 ข้อ ให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จ
   ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก
ถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นแล้วจะวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่างๆ กันทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

ถ้า x = sin 65 แล้ว อสมการในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

อสมการในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

ถ้า a เป็นจำนวนจริงลบและ a20 + 2a - 3 = 0 แล้ว 1 + a + a2 + ..... + a19 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

จงหาว่าตั้งแต่ 100 ถึง 1000 มีจำนวนที่ 13 หาร ลงหาตัวทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

เหตุ 1. ไม่มีคนขยันใดเป็นคนตกงาน
      2. มีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่ง
      3. มีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่ง
ผลในข้อใดต่อไปนี้เป็นการสรุปผลจากเหตุข้างต้นไปอย่างสมเหตุสมผล

 

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใดๆ โดยที่ P(A) = 0.5, P(B) = 0.6 และ P(A′∩B′) = 0.2
P(A∩B) เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ในการออกรางวัลแต่ละงวดของกองสลากความน่าจะเป็นเลขท้าย 2 ตัว จะออกหมายเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขคี่และหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยอยู่ 1 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุคนในโรงงานทำขนมแห่งหนึ่งเท่ากับ 20 ปี ต่อมามีคนงานใหม่มาเพิ่มอีก 4 คน ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุคนงานเพิ่มขึ้นเป็น 25 ปี และผลรวมอายุคนงานในโรงงานนี้เพิ่มขึ้นอีก 125 ปี อยากทราบว่าในปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีคนงานทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน 2 คน มีน้ำหนักเท่ากัน และมีน้ำหนักน้อยกว่าบุตรอีก 2 คน ถ้าน้ำหนักของบุตรทั้งสี่คนมีค่าฐานนิยมมัธยฐานและพิสัยเท่ากับ 45,47.5 และ 7 กิโลกรัม ตามลำดับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักบุตรทั้ง 4 คน มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน