ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB612967

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 พ.ย. 58 เวลา 20:19 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เซต , คู่อันดับและกราฟ , ลำดับและอนุกรม , สมการและอสมการ

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ถ้า A = {-5, -3, -1, 0, 1, 5, 10} , B = {-6, -3, 1, 3, 6} และ C = {-4, -3, -2, 1, 2, 4} แล้ว A∩(B∪C) จะได้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ถ้า A = {0,2,5}, B = {3,4} และ r = {(x, y) ∈ B×A | y ≤ x − 2} แล้วเซต r คือข้อใด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

กราฟในข้อใดมีจุด (-1,5) เป็นจุดสูงสุด

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ถ้า P เป็นจุดวกกลับของพาราโบลา y = -x2 - 12x - 38 และ 0 เป็นจุดกำเนิดแล้วระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

กำหนดให้ลำดับแรก ; -9, -7, -5,.....
กำหนดให้ลำดับหลัง ; 12, 15, 18,....
พจน์ที่ 20 ของลำดับมีค่ามากกว่าพจน์ที่ 5 ของลำดับหลังอยู่เท่าใด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ให้ x, y, z, w เป็น 4 พจน์เรียงกันไปลำดับเรขาคณิต โดยที่ x เป็นพจน์แรก ถ้า y + z = 6 และ z + w = -12 จงหาค่าสัมบูรณ์ของพจน์ที่ 5 ของลำดับนี้

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ถ้าผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมชุดหนึ่งคือ 3n2 + 2n - 1 จงหาพจน์ที่ 30 ของอนุกรมชุดนี้

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากรุ่นพี่ที่โรงงานในราคา 15,300 บาท โดยวิธีผ่านชำระในเดือนแรกจ่ายไป 1,700 บาท ส่วนเดือนต่อไปจ่ายลดลงทุกเดือนๆ ละ 100 บาท เมื่อจ่ายครบ 1 ปี เขายังเป็นหนี้รุ่นพี่อีกเท่าใด

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

เลข 4 จำนวน เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ถ้าผลบวกเลข 4 จำนวนนี้เป็น 28 และผลบวกของกำลังสองแต่ละจำนวนเป็น 216 แล้วจงหาผลบวกพจน์แรกและพจน์ที่สี่

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 10, 12, 15, 13 และ 10 ข้อความ ในข้อใดเป็นเท็จสำหรับข้อมูลชุดนี้

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนนักเรียน 36 คน โดยใช้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 10 แล้ว ปรากฎว่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง 50-59 ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 49.5 คะแนน อยู่จำนวน 12 คน และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 59.5 คะแนน อยู่จำนวน 20 คน แล้วค่ามัธยฐานการสอบครั้งนี้มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ถ้า A = {-5, -3, -1, 0, 1, 5, 10} , B = {-6, -3, 1, 3, 6} และ C = {-4, -3, -2, 1, 2, 4} แล้ว A∩(B∪C) จะได้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ถ้า A = {0,2,5}, B = {3,4} และ r = {(x, y) ∈ B×A | y ≤ x − 2} แล้วเซต r คือข้อใด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

กราฟในข้อใดมีจุด (-1,5) เป็นจุดสูงสุด

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ถ้า P เป็นจุดวกกลับของพาราโบลา y = -x2 - 12x - 38 และ 0 เป็นจุดกำเนิดแล้วระยะทางระหว่างจุด P และจุด Q เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

กำหนดให้ลำดับแรก ; -9, -7, -5,.....
กำหนดให้ลำดับหลัง ; 12, 15, 18,....
พจน์ที่ 20 ของลำดับมีค่ามากกว่าพจน์ที่ 5 ของลำดับหลังอยู่เท่าใด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ให้ x, y, z, w เป็น 4 พจน์เรียงกันไปลำดับเรขาคณิต โดยที่ x เป็นพจน์แรก ถ้า y + z = 6 และ z + w = -12 จงหาค่าสัมบูรณ์ของพจน์ที่ 5 ของลำดับนี้

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ถ้าผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมชุดหนึ่งคือ 3n2 + 2n - 1 จงหาพจน์ที่ 30 ของอนุกรมชุดนี้

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากรุ่นพี่ที่โรงงานในราคา 15,300 บาท โดยวิธีผ่านชำระในเดือนแรกจ่ายไป 1,700 บาท ส่วนเดือนต่อไปจ่ายลดลงทุกเดือนๆ ละ 100 บาท เมื่อจ่ายครบ 1 ปี เขายังเป็นหนี้รุ่นพี่อีกเท่าใด

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

เลข 4 จำนวน เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ถ้าผลบวกเลข 4 จำนวนนี้เป็น 28 และผลบวกของกำลังสองแต่ละจำนวนเป็น 216 แล้วจงหาผลบวกพจน์แรกและพจน์ที่สี่

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 10, 12, 15, 13 และ 10 ข้อความ ในข้อใดเป็นเท็จสำหรับข้อมูลชุดนี้

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนนักเรียน 36 คน โดยใช้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 10 แล้ว ปรากฎว่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง 50-59 ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 49.5 คะแนน อยู่จำนวน 12 คน และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 59.5 คะแนน อยู่จำนวน 20 คน แล้วค่ามัธยฐานการสอบครั้งนี้มีค่าเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน