ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612800

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 ต.ค. 58 เวลา 22:33 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่กฎหมายสารบัญญัติ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ทรัพย์ในข้อใดเป็นอสังหาริมทรัพย์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สภาพบังคับตามข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญา

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ครอบครัวในข้อใดเป็นครอบครัวเดี่ยว
     1. โต้งอยู่กับลุงและป้า
     2. ตุ้มอยู่กับพ่อและแม่
     3. แต้วอยู่กับแม่และยาย
     4. ต้อยอยู่กับพ่อและพี่ชาย

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความแตกด่างกันในเรื่องใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หลักการใดสอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตย

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

กิจกรรมใดเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การจัดตั้งเอเปก (APEC) ทำให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศใดมากขึ้น

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 กำหนดเรื่องใดไว้ตรงกัน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ่มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การบริหารจัดการทรัพยากรโดยวิธีใดไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การผลิตในข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผู้บริโภค

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

มาตรการของนโยบายการคลังข้อใดเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนตาม “ทฤษฎีใหม่” ทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการเข้าแทรกแซงกลไกราคา

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พ่อค้าไทยส่งน้ำตาลทรายออกไปขายต่างประเทศมูลค่า 500 ล้านบาท รายการดังกล่าวรวมอยู่ในดุลข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ประเทศสมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อนำไปแก้ปัญหาใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลก่อหนี้ได้โดยวิธีใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่กฎหมายสารบัญญัติ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ทรัพย์ในข้อใดเป็นอสังหาริมทรัพย์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สภาพบังคับตามข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญา

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ครอบครัวในข้อใดเป็นครอบครัวเดี่ยว
     1. โต้งอยู่กับลุงและป้า
     2. ตุ้มอยู่กับพ่อและแม่
     3. แต้วอยู่กับแม่และยาย
     4. ต้อยอยู่กับพ่อและพี่ชาย

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความแตกด่างกันในเรื่องใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หลักการใดสอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตย

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

กิจกรรมใดเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การจัดตั้งเอเปก (APEC) ทำให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศใดมากขึ้น

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 กำหนดเรื่องใดไว้ตรงกัน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ่มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การบริหารจัดการทรัพยากรโดยวิธีใดไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การผลิตในข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผู้บริโภค

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

มาตรการของนโยบายการคลังข้อใดเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนตาม “ทฤษฎีใหม่” ทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการเข้าแทรกแซงกลไกราคา

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พ่อค้าไทยส่งน้ำตาลทรายออกไปขายต่างประเทศมูลค่า 500 ล้านบาท รายการดังกล่าวรวมอยู่ในดุลข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ประเทศสมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อนำไปแก้ปัญหาใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลก่อหนี้ได้โดยวิธีใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน