ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612725

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 23:59 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลืองมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้าพ่อค้าขายข้าวโพดฝักในราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาชื้อขายข้าวโพด ต้องลดลง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การเพาะปลูกของมนุษย์ยุคหินใหม่ในระยะเริ่มแรกใช้วิธีการแบบใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเมินได้จากข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นักปราชญ์คนใดที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของชนชั้นปกครองว่าจะต้องมีความรู้ ความรับผิดชอบ และศีลธรรม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ชาวอินคาเปรียบ “หยดเหงื่อแห่งพระอาทิตย์” และ “น้ำตาแห่งพระจันทร์” กับโลหะชนิดใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พระบรมราโชบายสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเน้นเรื่องใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เอกสารทางราชการของไทยฉบับใดที่ผลิตโดยเครื่องพิมพ์สมัยใหม่เป็นครั้งแรก

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวต่างชาติใดได้รับแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาราชการด้านการต่างประเทศ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“ตระพัง” เป็นภูมิปัญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างสิ้นเปลืองมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้าพ่อค้าขายข้าวโพดฝักในราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาชื้อขายข้าวโพด ต้องลดลง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การเพาะปลูกของมนุษย์ยุคหินใหม่ในระยะเริ่มแรกใช้วิธีการแบบใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเมินได้จากข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นักปราชญ์คนใดที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของชนชั้นปกครองว่าจะต้องมีความรู้ ความรับผิดชอบ และศีลธรรม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ชาวอินคาเปรียบ “หยดเหงื่อแห่งพระอาทิตย์” และ “น้ำตาแห่งพระจันทร์” กับโลหะชนิดใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พระบรมราโชบายสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเน้นเรื่องใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เอกสารทางราชการของไทยฉบับใดที่ผลิตโดยเครื่องพิมพ์สมัยใหม่เป็นครั้งแรก

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวต่างชาติใดได้รับแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาราชการด้านการต่างประเทศ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“ตระพัง” เป็นภูมิปัญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน