ป.6

แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB612462

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 29 ม.ค. 58 เวลา 17:15 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขาย เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกใช้สีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

นายสุพรรณเป็นช่างไม้รับจ้าง เครื่องมืออะไรที่นายสุพรรณไม่จำเป็นต้องใช้ คือข้อใด

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6
     A  กลุ่มเด็กดีสามารถเก็บเงินได้ 3,000 บาท และทอดผ้าป่าได้ปีละ 1 ครั้ง ตามที่กำหนด
     B  สมาชิกคนที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานประดิษฐ์ จึงมอบหน้าที่ให้ผลิตตุ๊กตา และอีกคนชอบพบปะพูดคุย มอบหน้าที่ให้เป็นคนขายตุ๊กตา
     C  กลุ่มเด็กดี ตกลงกันว่าในช่วงปิดภาคเรียนจะเก็บเงินให้ได้ 3,000 บาท เพื่อไปทอดผ้าป่าใกล้บ้าน ปีละ 1 ครั้ง
     D  ได้กำหนดตารางปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามความถนัดของแต่ละคน

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของกลุ่มเด็กดีได้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8
     A  ออม และสิน ดีใจมากที่สามารถเก็บเงินซื้อเต็นท์ได้คนละ 1 หลัง
     B  กลุ่มสองสหายจะขายน้ำส้มคั้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเก็บเงินซื้อเต็นท์ ไว้ใช้ประโยชน์เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด คนละ 1 หลัง
     C  กำหนดเวลาที่เปิดขายคือ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 09.00 น. และในแต่ละวันออมและสินจะสลับกันเพื่อนำเงินไปฝากธนาคารใกล้บ้าน
     D  แบ่งงานกันทำโดยดูจากความถนัด ให้สินเป็นคนคั้นน้ำส้มและเทใส่แก้วส่งให้ลูกค้า ส่วนออมเป็นคนเก็บเงินและคอยร้องเรียกคนซื้อ

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ของกลุ่มสองสหายได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทส่งออกข้อมูลทั้งหมด

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการพิมพ์ข้อความอวยพรประกอบรูปภาพที่นำมาออกแบบการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขาย เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกใช้สีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

นายสุพรรณเป็นช่างไม้รับจ้าง เครื่องมืออะไรที่นายสุพรรณไม่จำเป็นต้องใช้ คือข้อใด

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6
     A  กลุ่มเด็กดีสามารถเก็บเงินได้ 3,000 บาท และทอดผ้าป่าได้ปีละ 1 ครั้ง ตามที่กำหนด
     B  สมาชิกคนที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานประดิษฐ์ จึงมอบหน้าที่ให้ผลิตตุ๊กตา และอีกคนชอบพบปะพูดคุย มอบหน้าที่ให้เป็นคนขายตุ๊กตา
     C  กลุ่มเด็กดี ตกลงกันว่าในช่วงปิดภาคเรียนจะเก็บเงินให้ได้ 3,000 บาท เพื่อไปทอดผ้าป่าใกล้บ้าน ปีละ 1 ครั้ง
     D  ได้กำหนดตารางปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามความถนัดของแต่ละคน

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของกลุ่มเด็กดีได้ถูกต้อง

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8
     A  ออม และสิน ดีใจมากที่สามารถเก็บเงินซื้อเต็นท์ได้คนละ 1 หลัง
     B  กลุ่มสองสหายจะขายน้ำส้มคั้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเก็บเงินซื้อเต็นท์ ไว้ใช้ประโยชน์เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด คนละ 1 หลัง
     C  กำหนดเวลาที่เปิดขายคือ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 09.00 น. และในแต่ละวันออมและสินจะสลับกันเพื่อนำเงินไปฝากธนาคารใกล้บ้าน
     D  แบ่งงานกันทำโดยดูจากความถนัด ให้สินเป็นคนคั้นน้ำส้มและเทใส่แก้วส่งให้ลูกค้า ส่วนออมเป็นคนเก็บเงินและคอยร้องเรียกคนซื้อ

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ของกลุ่มสองสหายได้ถูกต้อง

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทส่งออกข้อมูลทั้งหมด

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการพิมพ์ข้อความอวยพรประกอบรูปภาพที่นำมาออกแบบการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน