ป.6

ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB612437

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 21 ม.ค. 58 เวลา 16:37 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติใดเป็นพีระมิด

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

มีผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าคน จำนวนผู้โดยสารเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร

ข้อที่ 3/30
คำถาม :


จากรูปข้างบน วิรัชต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยม แต่รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ วิรัชต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มอีกจึงจะสร้างได้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส้ม 7 เม็ด รสสตรอว์เบอร์รี 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ด ถ้าสุ่มหยิบลูกอมครั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยิบลูกอมชนิดใดได้เหมือนกันทั้ง 6 เม็ด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของระยะทางจากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย์ ซึ่งห่างกัน 227,940,000 กิโลเมตร เป็นเท่าใด

ข้อที่ 6/30
คำถาม :


ผลบวกของส่วนที่ระบายสี เป็นเท่าไร

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

0.175 เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าใด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

เรือสองลำแล่นออกจากท่าเรือเดียวกันพร้อมกัน เรือแต่ละลำแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร เรือลำแรกออกจากท่าเรือไปทางทิศเหนือ เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ส่วนเรือลำที่สองออกจากท่าเรือไปทางทิศตะวันออก เมื่อเรือทั้งสองลำแล่นไปได้ 1 ชั่วโมง เรือลำแรกอยู่ทางทิศใดของเรือลำที่สอง

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

วันดีนำแผ่นตารางเซนติเมตรมาตัด แล้วเรียงต่อกันเป็นรูปต่างกัน 3 แบบ ข้อใดแสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปทั้ง 3 แบบได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จากรูปที่กำหนด ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จำนวนใดเมื่อตัดตัวเลขศูนย์ออกแล้ว จำนวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 12/30
คำถาม :


จากแบบรูปที่กำหนด ถ้าต่อแบบรูปออกไป รูปที่อยู่ถัดไปเหมือนรูปใด

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

วิรัตน์กู้เงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ถ้ากู้เงิน 292 วัน จะส่งต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

เอื้อยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร วางเรียงติดกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นมีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จำนวนผู้ใช้รถประจำทางในเวลา 6 เดือนแรกของปีจำนวนผู้โดยสาร (คน)

จากกราฟแสดงจำนวนผู้ใช้รถโดยสารประจำทางในเวลา 6 เดือนแรกของปี จำนวนผู้ใช้รถโดยสารในรอบ 2 เดือนต่อกันที่แตกต่างกันมากที่สุดแตกต่างกันเท่าใด

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติใดเป็นพีระมิด

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

มีผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าคน จำนวนผู้โดยสารเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร

ข้อที่ 18/30
คำถาม :


จากรูปข้างบน วิรัชต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยม แต่รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ วิรัชต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มอีกจึงจะสร้างได้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส้ม 7 เม็ด รสสตรอว์เบอร์รี 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ด ถ้าสุ่มหยิบลูกอมครั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยิบลูกอมชนิดใดได้เหมือนกันทั้ง 6 เม็ด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของระยะทางจากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย์ ซึ่งห่างกัน 227,940,000 กิโลเมตร เป็นเท่าใด

ข้อที่ 21/30
คำถาม :


ผลบวกของส่วนที่ระบายสี เป็นเท่าไร

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

0.175 เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าใด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

เรือสองลำแล่นออกจากท่าเรือเดียวกันพร้อมกัน เรือแต่ละลำแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร เรือลำแรกออกจากท่าเรือไปทางทิศเหนือ เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ส่วนเรือลำที่สองออกจากท่าเรือไปทางทิศตะวันออก เมื่อเรือทั้งสองลำแล่นไปได้ 1 ชั่วโมง เรือลำแรกอยู่ทางทิศใดของเรือลำที่สอง

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

วันดีนำแผ่นตารางเซนติเมตรมาตัด แล้วเรียงต่อกันเป็นรูปต่างกัน 3 แบบ ข้อใดแสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปทั้ง 3 แบบได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จากรูปที่กำหนด ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จำนวนใดเมื่อตัดตัวเลขศูนย์ออกแล้ว จำนวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 27/30
คำถาม :


จากแบบรูปที่กำหนด ถ้าต่อแบบรูปออกไป รูปที่อยู่ถัดไปเหมือนรูปใด

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

วิรัตน์กู้เงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ถ้ากู้เงิน 292 วัน จะส่งต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

เอื้อยนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร วางเรียงติดกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นมีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จำนวนผู้ใช้รถประจำทางในเวลา 6 เดือนแรกของปีจำนวนผู้โดยสาร (คน)

จากกราฟแสดงจำนวนผู้ใช้รถโดยสารประจำทางในเวลา 6 เดือนแรกของปี จำนวนผู้ใช้รถโดยสารในรอบ 2 เดือนต่อกันที่แตกต่างกันมากที่สุดแตกต่างกันเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน