ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB611387

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 30 ม.ค. 57 เวลา 18:07 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เศษส่วนชุดใดเรียงจากน้อยไปมาก

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สมศรีเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง กิโลเมตร ใช้เวลา 2/3 ชั่วโมง ถ้าสมศรีเดินทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเท่าใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้า a = 16 ข้อใดเมื่อแทนค่า a แล้วจะเป็นสมการที่เป็นเท็จ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

(7/8)X – 2 = 26 ดังนั้น X จะมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุกๆ 10 นาที เรือนที่สองปลุกทุกๆ 15 นาที เรือนที่สามปลุกทุกๆ 20 นาที ถ้าครั้งแรกนาฬิกาปลุกพร้อมกัน เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเวลาเท่าใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน เป็นนักเรียนหญิง ¾ ของทั้งหมด วันหนึ่งมีนักเรียนชายไม่มา 3 คน วันนั้นจะมีนักเรียนชายมาเรียนกี่คน

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ทศนิยมในข้อใดเรียงจากมากไปน้อย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ระยะทางจากบ้านสมชายถึงโรงเรียนวัดได้ 1 กิโลเมตร 50 เมตร เขียนในรูปทศนิยมที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรได้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

43.295 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ 18.375 คือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร กล่องใบนี้มีความจุเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมียาว 7 เซนติเมตร มีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

แผ่นเหล็กรูปวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร มีความยาวรอบสระ 30 เมตร สระนี้จุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งมีผู้ชมนั่งเต็มทุกที่นั่ง เมื่อการแสดงพักครึ่งเวลามีผู้ชมเดินออกมา 22 คน ทำให้มีที่นั่งว่าง 5% โรงภาพยนตร์แห่งนี้จุผู้ชมได้กี่คน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ซื้อตุ๊กตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได้กำไรร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ขายจักรเย็บผ้า 3,680 บาท ขาดทุน 8% ราคาทุนของจักรเย็บผ้ากี่บาท

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ซื้อพัดลมมาคา 480 บาท ขายได้กำไร 20% คิดเป็นกำไรเท่ากับกี่บาท

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ตู้เย็นหลังหนึ่งร้านค้าติดป้ายราคาไว้ 5,700 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 15% ดังนั้นส่วนลดคิดเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แท็งก์ใบหนึ่งจุน้ำได้ 1,380 ลิตร แต่น้ำรั่วออก 12% น้ำรั่วออกไปประมาณกี่ลิตร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เศษส่วนชุดใดเรียงจากน้อยไปมาก

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สมศรีเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง กิโลเมตร ใช้เวลา 2/3 ชั่วโมง ถ้าสมศรีเดินทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเท่าใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้า a = 16 ข้อใดเมื่อแทนค่า a แล้วจะเป็นสมการที่เป็นเท็จ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

(7/8)X – 2 = 26 ดังนั้น X จะมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุกๆ 10 นาที เรือนที่สองปลุกทุกๆ 15 นาที เรือนที่สามปลุกทุกๆ 20 นาที ถ้าครั้งแรกนาฬิกาปลุกพร้อมกัน เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเวลาเท่าใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน เป็นนักเรียนหญิง ¾ ของทั้งหมด วันหนึ่งมีนักเรียนชายไม่มา 3 คน วันนั้นจะมีนักเรียนชายมาเรียนกี่คน

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ทศนิยมในข้อใดเรียงจากมากไปน้อย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ระยะทางจากบ้านสมชายถึงโรงเรียนวัดได้ 1 กิโลเมตร 50 เมตร เขียนในรูปทศนิยมที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรได้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

43.295 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ 18.375 คือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร กล่องใบนี้มีความจุเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมียาว 7 เซนติเมตร มีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

แผ่นเหล็กรูปวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร มีความยาวรอบสระ 30 เมตร สระนี้จุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งมีผู้ชมนั่งเต็มทุกที่นั่ง เมื่อการแสดงพักครึ่งเวลามีผู้ชมเดินออกมา 22 คน ทำให้มีที่นั่งว่าง 5% โรงภาพยนตร์แห่งนี้จุผู้ชมได้กี่คน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ซื้อตุ๊กตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได้กำไรร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ขายจักรเย็บผ้า 3,680 บาท ขาดทุน 8% ราคาทุนของจักรเย็บผ้ากี่บาท

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ซื้อพัดลมมาคา 480 บาท ขายได้กำไร 20% คิดเป็นกำไรเท่ากับกี่บาท

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ตู้เย็นหลังหนึ่งร้านค้าติดป้ายราคาไว้ 5,700 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 15% ดังนั้นส่วนลดคิดเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แท็งก์ใบหนึ่งจุน้ำได้ 1,380 ลิตร แต่น้ำรั่วออก 12% น้ำรั่วออกไปประมาณกี่ลิตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน