ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB611385

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 30 ม.ค. 57 เวลา 16:48 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 15/25

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 เซนติเมตร และ 53.75 เซนติเมตร นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 เซนติเมตรจะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

วันนี้มีนักเรียนขาดเรียน 2% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 800 คน วันนี้มีนักเรียนมาเรียนกี่คน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เสื้อสูทตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,500 บาท ประกาศลดราคา 15% ของราคาที่ติดไว้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ชาวไร่ลงทุนปลูกข้าวโพด 5,000 บาท เก็บข้าวโพดขายได้กำไร 35% ของเงินลงทุน ชาวไร่ขายข้าวโพดได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 863,250 คือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 15,500,000 คือข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149,600,000 กิโลเมตร โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณกี่ล้านกิโลเมตร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,265,103 กับ 5,601,576 มีค่าต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้า A + 2 = 7, B + 3 = 11, C + 4 = 17 ค่าของ A + B + C ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สมการในข้อใดมีคำตอบเหมือนคำตอบของสมการ [8 × (7 - a)] + 4 = 28

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พื้นที่สวนทุเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 2,502 ตารางเมตร วัดความยาวได้ 45 เมตร ดังนั้นด้านกว้างยาวประมาณกี่เมตร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จำนวนใดที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุด ที่หาร 60, 85 และ 125 ลงตัวคือจำนวนใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้า 5A + 10 = 20 แล้ว 10A - 7 มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ 1/3 + 1/5 + 1/9 คือข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เศษส่วนข้อใดมีค่าเท่ากับ 5/11

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 15/25

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 เซนติเมตร และ 53.75 เซนติเมตร นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 เซนติเมตรจะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

วันนี้มีนักเรียนขาดเรียน 2% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 800 คน วันนี้มีนักเรียนมาเรียนกี่คน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เสื้อสูทตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,500 บาท ประกาศลดราคา 15% ของราคาที่ติดไว้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ชาวไร่ลงทุนปลูกข้าวโพด 5,000 บาท เก็บข้าวโพดขายได้กำไร 35% ของเงินลงทุน ชาวไร่ขายข้าวโพดได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 863,250 คือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 15,500,000 คือข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149,600,000 กิโลเมตร โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณกี่ล้านกิโลเมตร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,265,103 กับ 5,601,576 มีค่าต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้า A + 2 = 7, B + 3 = 11, C + 4 = 17 ค่าของ A + B + C ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สมการในข้อใดมีคำตอบเหมือนคำตอบของสมการ [8 × (7 - a)] + 4 = 28

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พื้นที่สวนทุเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 2,502 ตารางเมตร วัดความยาวได้ 45 เมตร ดังนั้นด้านกว้างยาวประมาณกี่เมตร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จำนวนใดที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุด ที่หาร 60, 85 และ 125 ลงตัวคือจำนวนใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้า 5A + 10 = 20 แล้ว 10A - 7 มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ 1/3 + 1/5 + 1/9 คือข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เศษส่วนข้อใดมีค่าเท่ากับ 5/11

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน