ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB611383

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 29 ม.ค. 57 เวลา 18:10 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

   ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 651 กิโลเมตร ถ้าสุพลใช้เวลาขับรถตั้งแต่ 08.00 – 15.00 น. จึงถึงหนองคาย แสดงว่าสุพลใช้เวลาขับรถเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไร
จากโจทย์ต้องหาคำตอบด้วยวิธีใด และคำตอบเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :


จากแผนภูมิแท่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

4 ศอก = 1 วา
20 วา = 1 เส้น
400 เส้น = 1 โยชน์
ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

1 ฟุต = 30 เซนติเมตร
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร
1 เมตร = 100 เซนติเมตร
ใครต่อไปนี้มีความสูงมากที่สุด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

นำกระดาษ 100 แผ่น มาวางซ้อนกันวัดความสูงได้ 3 เซนติเมตร ถ้าตัดครึ่งกระดาษปึกนี้แล้วนำมาวางซ้อนกัน กระดาษปึกใหม่นี้จะสูงเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งยาว 50 เมตร ถ้าอำนาจซ้อมว่ายน้ำไป-กลับ วันละ 25 รอบ อยากทราบว่าในหนึ่งวันอำนาจซ้อมว่ายน้ำเป็นระยะทางเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พี่ชายของฉันหนัก 59 กิโลกรัม 300 กรัม น้องสาวของฉันหนักน้อยกว่าพี่ชาย 17 กิโลกรัมครึ่ง ฉันหนักมากกว่าน้องสาว 3 กิโลกรัม 600 กรัม ข้อใดคือน้ำหนักของเรา 3 คน รวมกัน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ถังเก็บข้าวสารใบหนึ่งจุ 550 ลิตร อีกใบหนึ่งจุเป็น 3 เท่าของใบแรก มีข้าวสารเก็บอยู่เต็มถังทั้งสองใบ เมื่อนำข้าวสารไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม 50 ครอบครัว ครอบครัวละเท่าๆ กัน แต่ละครอบครัวจะได้ข้าวสารเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดมีพื้นที่ต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดมีพื้นที่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 325 ตารางเมตร มีด้านยาว 25 เมตร ด้านกว้างจะยาวเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กระดาษแผ่นหนึ่งมีด้านกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร นำกระดาษมาต่อกัน 4 แผ่น จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :


ผลบวกและผลลบในข้อใดมากกว่า 14/34

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ผลลบในข้อใดเท่ากับผลบวกของ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทศนิยมที่มีค่าเท่ากับ 20

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

(1)     3.5  1.2  2.3  5.4  0.9
(2)     0.1  1.3  4.2  7.5  8.6
(3)     9.5  7.6  5.4  3.2  0.8
(4)     2.3  3.3  5.5  6.2  9.4
(5)     8.8  6.1  4.2  2.1  0.6
ข้อใดเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อย

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แสงของดวงอาทิตย์เดินทางได้ 297,600 กิโลเมตรต่อวินาที อยากทราบว่าแสงของดวงอาทิตย์เดินทางได้นาทีละกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

   ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 651 กิโลเมตร ถ้าสุพลใช้เวลาขับรถตั้งแต่ 08.00 – 15.00 น. จึงถึงหนองคาย แสดงว่าสุพลใช้เวลาขับรถเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไร
จากโจทย์ต้องหาคำตอบด้วยวิธีใด และคำตอบเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :


จากแผนภูมิแท่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

4 ศอก = 1 วา
20 วา = 1 เส้น
400 เส้น = 1 โยชน์
ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

1 ฟุต = 30 เซนติเมตร
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร
1 เมตร = 100 เซนติเมตร
ใครต่อไปนี้มีความสูงมากที่สุด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

นำกระดาษ 100 แผ่น มาวางซ้อนกันวัดความสูงได้ 3 เซนติเมตร ถ้าตัดครึ่งกระดาษปึกนี้แล้วนำมาวางซ้อนกัน กระดาษปึกใหม่นี้จะสูงเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งยาว 50 เมตร ถ้าอำนาจซ้อมว่ายน้ำไป-กลับ วันละ 25 รอบ อยากทราบว่าในหนึ่งวันอำนาจซ้อมว่ายน้ำเป็นระยะทางเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พี่ชายของฉันหนัก 59 กิโลกรัม 300 กรัม น้องสาวของฉันหนักน้อยกว่าพี่ชาย 17 กิโลกรัมครึ่ง ฉันหนักมากกว่าน้องสาว 3 กิโลกรัม 600 กรัม ข้อใดคือน้ำหนักของเรา 3 คน รวมกัน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ถังเก็บข้าวสารใบหนึ่งจุ 550 ลิตร อีกใบหนึ่งจุเป็น 3 เท่าของใบแรก มีข้าวสารเก็บอยู่เต็มถังทั้งสองใบ เมื่อนำข้าวสารไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม 50 ครอบครัว ครอบครัวละเท่าๆ กัน แต่ละครอบครัวจะได้ข้าวสารเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดมีพื้นที่ต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดมีพื้นที่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 325 ตารางเมตร มีด้านยาว 25 เมตร ด้านกว้างจะยาวเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กระดาษแผ่นหนึ่งมีด้านกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร นำกระดาษมาต่อกัน 4 แผ่น จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :


ผลบวกและผลลบในข้อใดมากกว่า 14/34

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ผลลบในข้อใดเท่ากับผลบวกของ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทศนิยมที่มีค่าเท่ากับ 20

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

(1)     3.5  1.2  2.3  5.4  0.9
(2)     0.1  1.3  4.2  7.5  8.6
(3)     9.5  7.6  5.4  3.2  0.8
(4)     2.3  3.3  5.5  6.2  9.4
(5)     8.8  6.1  4.2  2.1  0.6
ข้อใดเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อย

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แสงของดวงอาทิตย์เดินทางได้ 297,600 กิโลเมตรต่อวินาที อยากทราบว่าแสงของดวงอาทิตย์เดินทางได้นาทีละกี่กิโลเมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน