ม.3

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA311294

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 9 ม.ค. 57 เวลา 17:51 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ร้านหนังสือแห่งหนึ่งขายหนังสือสารคดี ราคาเล่มละ 84 บาท ได้กำไร 20% ถ้าร้านค้าต้องการกำไร 350 บาท ร้านค้าต้องขายหนังสือกี่เล่ม

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พ่อค้าซื้อเงาะมา 45 กิโลกรัม เป็นเงิน 600 บาท ขายในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ได้ 27 กิโลกรัม ที่เหลือขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท พ่อค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เมื่อ 18 ปีที่แล้ว อัตราส่วนของอายุบุตรต่ออายุบิดาเป็น 2:5 ปัจจุบันอายุของบิดาต่ออายุบุตรเป็น 7:4 ปัจจุบันบิดาอายุเท่าไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปาล์มซื้อตู้เย็นราคา 6,420 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาสินค้านั้น ปาล์มอยากทราบว่าจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน เก่งได้คะแนนมากกว่าขม 10% ขมได้คะแนนมากกว่าเคน 25% ถ้าเก่งสอบได้ 72 คะแนน เก่งจะได้คะแนนมากกว่าเคนอยู่เท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน วงกลมใหญ่มีพื้นที่ 441 ตารางหน่วย วงกลมเล็กมีพื้นที่ 225 ตารางหน่วย อัตราส่วนของรัศมีวงกลมใหญ่ต่อรัศมีวงกลมเล็กเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ณวัฒน์มีที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 16 วา ยาว 21 วา เขาต้องการล้อมรั้วลวดหนาม 2 รอบ ลวดหนามจำหน่ายเป็นม้วน แต่ละม้วนมีความยาว 50 เมตร ณวัฒน์ต้องซื้อลวดหนามกี่ม้วน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากรูปมีพื้นที่ทั้งหมด 175 ตารางนิ้ว รูปสามเหลี่ยมจะมีส่วนสูงเท่าใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีพื้นที่ 24√3 ตารางนิ้ว มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เพชรไปโรงเรียนโดยขี่จักรยานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อยาว 35 เซนติเมตร เขาสังเกตว่าวงล้อต้องหมุนถึง 63 รอบ จึงถึงโรงเรียน อยากทราบว่าบ้านของเพชรอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่เมตร (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

แทนและไทเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ซึ่งมีระยะทาง 750 เมตร แต่ไทออกจากบ้านช้ากว่า จึงมาทางลัดซึ่งมีระยะทาง 760 หลา ระยะทางลัดจะสั้นกว่ากี่เมตร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คุณพ่อขับรถยนต์จากบ้านไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าคุณพ่อใช้เวลาเดิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทางจากบ้านคุณย่าถึงบ้านคุณพ่อยาวกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สี่เหลี่ยม ABCD มี E อยู่บน DC ทำให้ ABCE เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนานมีพื้นที่ 36 ตารางหน่วย AB = 12, DE = 4 พื้นที่สี่เหลี่ยม ABED เท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

นายทศมีที่ดิน 110 ตารางวา ต้องการปลูกบ้านตามแผนผังข้างล่าง ซึ่งมีหน่วยความยาวเป็นเมตร อยากทราบว่า หลังจากปลูกบ้านแล้ว เขาจะเหลือที่ดินสำหรับทำสวนกี่ตารางวา

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

รางน้ำรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ยาว 4 หลา จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ตะกั่วรูปทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 4 นิ้ว นำมาหลอมทำเป็นแผ่น ตะกั่วกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 4 นิ้ว แผ่นตะกั่วมีความหนาเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เต้นท์ผ้าใบรูปกรวยสูง 10 ฟุต มีเส้นรอบวงยาว 44 ฟุต เต้นท์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่ฟุต (กำหนด π≈ 22/7)

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งปลายเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปวงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ยาว 84 เซนติเมตร ถ้าเอาลวดนี้มาต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะได้แต่ละด้านยาวประมาณเท่าใด (กำหนดπ≈ 22/7)

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ถ้าปริมาตรของทรงกระบอกเป็น 2 เท่าของปริมาตรของกรวย รัศมีของฐานเท่ากัน กรวยมีความสูง 18 เซนติเมตร ทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กรวยมีฝาปิดอันหนึ่ง มีรัศมีปากกรวย 6 เซนติเมตร และกรวยสูง 14 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยนี้เป็นเท่าใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ร้านหนังสือแห่งหนึ่งขายหนังสือสารคดี ราคาเล่มละ 84 บาท ได้กำไร 20% ถ้าร้านค้าต้องการกำไร 350 บาท ร้านค้าต้องขายหนังสือกี่เล่ม

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พ่อค้าซื้อเงาะมา 45 กิโลกรัม เป็นเงิน 600 บาท ขายในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ได้ 27 กิโลกรัม ที่เหลือขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท พ่อค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เมื่อ 18 ปีที่แล้ว อัตราส่วนของอายุบุตรต่ออายุบิดาเป็น 2:5 ปัจจุบันอายุของบิดาต่ออายุบุตรเป็น 7:4 ปัจจุบันบิดาอายุเท่าไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปาล์มซื้อตู้เย็นราคา 6,420 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาสินค้านั้น ปาล์มอยากทราบว่าจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน เก่งได้คะแนนมากกว่าขม 10% ขมได้คะแนนมากกว่าเคน 25% ถ้าเก่งสอบได้ 72 คะแนน เก่งจะได้คะแนนมากกว่าเคนอยู่เท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน วงกลมใหญ่มีพื้นที่ 441 ตารางหน่วย วงกลมเล็กมีพื้นที่ 225 ตารางหน่วย อัตราส่วนของรัศมีวงกลมใหญ่ต่อรัศมีวงกลมเล็กเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ณวัฒน์มีที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 16 วา ยาว 21 วา เขาต้องการล้อมรั้วลวดหนาม 2 รอบ ลวดหนามจำหน่ายเป็นม้วน แต่ละม้วนมีความยาว 50 เมตร ณวัฒน์ต้องซื้อลวดหนามกี่ม้วน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากรูปมีพื้นที่ทั้งหมด 175 ตารางนิ้ว รูปสามเหลี่ยมจะมีส่วนสูงเท่าใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีพื้นที่ 24√3 ตารางนิ้ว มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เพชรไปโรงเรียนโดยขี่จักรยานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อยาว 35 เซนติเมตร เขาสังเกตว่าวงล้อต้องหมุนถึง 63 รอบ จึงถึงโรงเรียน อยากทราบว่าบ้านของเพชรอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่เมตร (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

แทนและไทเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ซึ่งมีระยะทาง 750 เมตร แต่ไทออกจากบ้านช้ากว่า จึงมาทางลัดซึ่งมีระยะทาง 760 หลา ระยะทางลัดจะสั้นกว่ากี่เมตร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คุณพ่อขับรถยนต์จากบ้านไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าคุณพ่อใช้เวลาเดิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทางจากบ้านคุณย่าถึงบ้านคุณพ่อยาวกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สี่เหลี่ยม ABCD มี E อยู่บน DC ทำให้ ABCE เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนานมีพื้นที่ 36 ตารางหน่วย AB = 12, DE = 4 พื้นที่สี่เหลี่ยม ABED เท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

นายทศมีที่ดิน 110 ตารางวา ต้องการปลูกบ้านตามแผนผังข้างล่าง ซึ่งมีหน่วยความยาวเป็นเมตร อยากทราบว่า หลังจากปลูกบ้านแล้ว เขาจะเหลือที่ดินสำหรับทำสวนกี่ตารางวา

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

รางน้ำรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ยาว 4 หลา จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (กำหนด π ≈ 22/7)

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ตะกั่วรูปทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 4 นิ้ว นำมาหลอมทำเป็นแผ่น ตะกั่วกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 4 นิ้ว แผ่นตะกั่วมีความหนาเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เต้นท์ผ้าใบรูปกรวยสูง 10 ฟุต มีเส้นรอบวงยาว 44 ฟุต เต้นท์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่ฟุต (กำหนด π≈ 22/7)

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งปลายเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปวงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ยาว 84 เซนติเมตร ถ้าเอาลวดนี้มาต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะได้แต่ละด้านยาวประมาณเท่าใด (กำหนดπ≈ 22/7)

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ถ้าปริมาตรของทรงกระบอกเป็น 2 เท่าของปริมาตรของกรวย รัศมีของฐานเท่ากัน กรวยมีความสูง 18 เซนติเมตร ทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กรวยมีฝาปิดอันหนึ่ง มีรัศมีปากกรวย 6 เซนติเมตร และกรวยสูง 14 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยนี้เป็นเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน