ม.3

แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA311293

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 9 ม.ค. 57 เวลา 16:09 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ  ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ  ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ  ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กำหนด √(2x-3) = 2√3 ค่าของ x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่ามีจำนวนที่ไม่ถูกต้องกี่ข้อ
     ก. 3√(-0.000125) = -0.05
     ข. 3√(-0.343) = -0.7
     ค. รากที่สามของ 9 เป็นจำนวนตรรกยะ
     ง. รากที่สามของ 0.008a6 คือ 0.2 |a3|

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ ∛(0.216 ) + ∛(-0.729 ) - ∛(-8/125) + √0.0025 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำ 6, 9, 12 และ 15 ไปหารแล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน คือจำนวนใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 5 เหลือเศษ 4 หารด้วย 6 เหลือ 5 และหารด้วย 8 เหลือเศษ 7

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ค.ร.น. ของ 220 และ 385 เป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของจำนวนทั้งสอง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ลูกเสือ 3 กอง กองละ 84, 98, 126 คน ตามลำดับ แบ่งเป็นหมู่ละเท่าๆ กัน จะได้ลูกเสือมากที่สุดหมู่ละกี่คน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กำหนด a = -4, b = -6 , c = 2  และ d = -1 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนด a*b = ab/(a-b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม แล้ว 4*(6*3) มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กำหนด  A = (-12) + [(-18) × (-6)]
            B = (-14) × (71)
            C = [261 ÷ (-9)] × 8
ข้อใดเรียงลำดับค่า A, B, C จากน้อยไปมาก

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นจริง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จำนวนเต็มสองจำนวนคูณกันได้ -68 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 17 อีกจำนวนเป็นเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนด a = -1, b = 2 และ c = 3 ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

512 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 8 และ 343 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 7 ข้อใดเป็นผลบวกของ 3 เท่าของเลขชี้กำลังของฐาน 8 กับ 2 เท่าของเลขชี้กำลังฐาน 7

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมภายในเป็นอัตราส่วนเป็น 2 : 3 : 4 ขนาดของมุมแต่ละมุมเท่ากับกี่องศา

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ  ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ  ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ  ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กำหนด √(2x-3) = 2√3 ค่าของ x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่ามีจำนวนที่ไม่ถูกต้องกี่ข้อ
     ก. 3√(-0.000125) = -0.05
     ข. 3√(-0.343) = -0.7
     ค. รากที่สามของ 9 เป็นจำนวนตรรกยะ
     ง. รากที่สามของ 0.008a6 คือ 0.2 |a3|

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ ∛(0.216 ) + ∛(-0.729 ) - ∛(-8/125) + √0.0025 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำ 6, 9, 12 และ 15 ไปหารแล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน คือจำนวนใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 5 เหลือเศษ 4 หารด้วย 6 เหลือ 5 และหารด้วย 8 เหลือเศษ 7

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ค.ร.น. ของ 220 และ 385 เป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของจำนวนทั้งสอง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ลูกเสือ 3 กอง กองละ 84, 98, 126 คน ตามลำดับ แบ่งเป็นหมู่ละเท่าๆ กัน จะได้ลูกเสือมากที่สุดหมู่ละกี่คน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กำหนด a = -4, b = -6 , c = 2  และ d = -1 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนด a*b = ab/(a-b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม แล้ว 4*(6*3) มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กำหนด  A = (-12) + [(-18) × (-6)]
            B = (-14) × (71)
            C = [261 ÷ (-9)] × 8
ข้อใดเรียงลำดับค่า A, B, C จากน้อยไปมาก

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นจริง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จำนวนเต็มสองจำนวนคูณกันได้ -68 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 17 อีกจำนวนเป็นเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนด a = -1, b = 2 และ c = 3 ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

512 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 8 และ 343 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 7 ข้อใดเป็นผลบวกของ 3 เท่าของเลขชี้กำลังของฐาน 8 กับ 2 เท่าของเลขชี้กำลังฐาน 7

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมภายในเป็นอัตราส่วนเป็น 2 : 3 : 4 ขนาดของมุมแต่ละมุมเท่ากับกี่องศา

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน