ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB611132

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 12 ธ.ค. 56 เวลา 13:50 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

   ฤๅษีได้ทราบจากคำบอกเล่าของนางว่า นางต้องการอุทิศร่ายกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ ทั้งต้องการให้ร่างกายมีกลิ่นหอม ฤๅษีจึงบันดาลให้ร่างกายนางเป็นเมล็ดข้าวขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ให้ชื่อนางผู้นี้ว่า โพสพ เป็นเทพธิดาแห่งข้าว
จากข้อความนี้ ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

แม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร
ตรงกับบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ในข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

   นางแมวเอยขอฟ้าขอฝน      ขอน้ำมนต์รดหัวแมวบ้าง
ขอเบี้ยค่าจ้างหามนางแมวมา    ซื้อผักซื้อปลาให้นางแมวกิน
ถึงเมืองพระอินทร์ฝนก็เทลงมา
เพลงพื้นบ้านที่กำหนด จัดเป็นเพลงชนิดใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านร้อยแก้วได้ถูกต้อง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

   แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
จากบทร้อยกรองที่กำหนด เป็นบทร้อยกรองประเภทใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

   เด็กไทยวันนี้      ต้อง_(1)_ต้องเก่ง
ต้องช่วย_(2)_       ต้องเร่งก้าว_(3)_
ซื่อสัตย์อดทน       _(4)_วินัย
เรารักเมืองไทย     _(5)_ทำดี
ควรเติมคำใด จึงจะได้กลอนสี่ที่ได้ใจความถูกต้องและสัมผัสคล้องจองกัน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หากต้องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยเริ่มว่า “ฉันชอบไปโรงเรียน”
ควรแต่งวรรคต่อไปว่าอย่างไร จึงจะมีความหมายที่เหมาะสม

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข่าวน่ากลัว
     ข่าวในทีวีบางครั้งก็ดูน่ากลัวมากสำหรับเด็กๆ เช่น ข่าวฆ่ากันตาย รถชนยับเยิน ข่าวเหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ เช่น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา หรือความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจทำให้เกิดการฆ่าฟันกันได้ แต่ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง จะเป็นเกราะป้องกันเด็กๆ จากสิ่งที่น่ากลัวและสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
จากเรื่องที่กำหนด ข่าวประเภทใดที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็กในทางที่ไม่ดี

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใด เป็นข้อคิดเห็น

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใด เป็นข้อเท็จจริง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใด ไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการคัดลายมือ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมาย

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

     นายจาตุรงค์ ประธานชุมชนช้างทอง ต้องการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์มาบรรยาย เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน
การจ่าหน้าซองจดหมายเชิญวิทยากรของนายจาตุรงค์ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการเขียนย่อความ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

นับตั้งแต่นั้นมา หมีน้อยก็เฝ้าดูแลแม่หมีเป็นอย่างดีสมกับที่ทุกคนสั่งสอนมาเป็นอย่างดี
จากข้อความที่กำหนด ควรอยู่ส่วนใดของการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ใครเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

หากต้องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ควรเขียนโดยใช้แผนภาพความคิดแบบใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

   ฤๅษีได้ทราบจากคำบอกเล่าของนางว่า นางต้องการอุทิศร่ายกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ ทั้งต้องการให้ร่างกายมีกลิ่นหอม ฤๅษีจึงบันดาลให้ร่างกายนางเป็นเมล็ดข้าวขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ให้ชื่อนางผู้นี้ว่า โพสพ เป็นเทพธิดาแห่งข้าว
จากข้อความนี้ ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

แม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร
ตรงกับบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ในข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

   นางแมวเอยขอฟ้าขอฝน      ขอน้ำมนต์รดหัวแมวบ้าง
ขอเบี้ยค่าจ้างหามนางแมวมา    ซื้อผักซื้อปลาให้นางแมวกิน
ถึงเมืองพระอินทร์ฝนก็เทลงมา
เพลงพื้นบ้านที่กำหนด จัดเป็นเพลงชนิดใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านร้อยแก้วได้ถูกต้อง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

   แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
จากบทร้อยกรองที่กำหนด เป็นบทร้อยกรองประเภทใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

   เด็กไทยวันนี้      ต้อง_(1)_ต้องเก่ง
ต้องช่วย_(2)_       ต้องเร่งก้าว_(3)_
ซื่อสัตย์อดทน       _(4)_วินัย
เรารักเมืองไทย     _(5)_ทำดี
ควรเติมคำใด จึงจะได้กลอนสี่ที่ได้ใจความถูกต้องและสัมผัสคล้องจองกัน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หากต้องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยเริ่มว่า “ฉันชอบไปโรงเรียน”
ควรแต่งวรรคต่อไปว่าอย่างไร จึงจะมีความหมายที่เหมาะสม

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข่าวน่ากลัว
     ข่าวในทีวีบางครั้งก็ดูน่ากลัวมากสำหรับเด็กๆ เช่น ข่าวฆ่ากันตาย รถชนยับเยิน ข่าวเหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ เช่น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา หรือความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจทำให้เกิดการฆ่าฟันกันได้ แต่ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง จะเป็นเกราะป้องกันเด็กๆ จากสิ่งที่น่ากลัวและสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
จากเรื่องที่กำหนด ข่าวประเภทใดที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็กในทางที่ไม่ดี

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใด เป็นข้อคิดเห็น

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใด เป็นข้อเท็จจริง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใด ไม่มีการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการคัดลายมือ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมาย

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

     นายจาตุรงค์ ประธานชุมชนช้างทอง ต้องการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์มาบรรยาย เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน
การจ่าหน้าซองจดหมายเชิญวิทยากรของนายจาตุรงค์ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการเขียนย่อความ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

นับตั้งแต่นั้นมา หมีน้อยก็เฝ้าดูแลแม่หมีเป็นอย่างดีสมกับที่ทุกคนสั่งสอนมาเป็นอย่างดี
จากข้อความที่กำหนด ควรอยู่ส่วนใดของการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ใครเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

หากต้องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ควรเขียนโดยใช้แผนภาพความคิดแบบใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน