ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB611126

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 11 ธ.ค. 56 เวลา 16:16 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พ่อของสันติปลูกผักซึ่งเป็นพันธุ์ดี
จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใด ต่างจากพวก

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำในข้อใด เมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ภาษาถิ่นในข้อใด มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “อร่อย”

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

...หมู่หญ้าตีนกับแก้         ถูกฝนแลเขียวตระการ
ควายทุยเสร็จจากงาน       เล็มหญ้าอ่อนตามคันนา
จากเพลง อีสานบ้านเฮา ของ เทพพร เพชรอุบล
จากเพลงที่กำหนด คำใดเป็นคำภาษาถิ่น

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

บัณฑิตใหม่หน้าใสปิ๊ง
จากข้อความ คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำในข้อใด เป็นคำไทยแท้ทั้งหมด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใด ไม่มีคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พี่ขับรถวนเวียนไปมา ทำให้ฉันมึนหัวจนอยากอ้วก
จากข้อความ ควรใช้คำสุภาพแทนคำว่า หัว และ อ้วก ตามข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเองตามข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

     สินสมุทรมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างมนุษย์กับยักษ์ คือ มีรูปกายอย่างมนุษย์ งดงามแบบพ่อ แต่มีผมหยิก เขี้ยวงอก นัยน์ตาแดงฉาน และมีพละกำลังมหาศาลแบบแม่
“ก้ำกึ่ง” มีความหมายอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“ตากระดุมเกิดประกาศว่า ที่เปลี่ยนชื่อ เพราะชื่อ ไก้แจ้ เป็นกาลกิณี”
จากเรื่อง เรื่องของม่าเหมี่ยว ของสุมาลี
“กาลกิณี” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สันตินอนพังพาบอ่านหนังสืออยู่ในห้อง
“พังพาบ” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

หัวหน้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก้าวผงาดออกมา...
จากเรื่อง สิงโตเจ้าปัญญา ของ ถวัลย์ มาศจรัส
“ผงาด” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ชาวซาไกไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง เมื่ออาหารหายากขึ้น ก็จะอพยพย้ายไปถิ่นอื่น
การดำเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกับคำในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา____ไปด้วยผู้คนที่มาลอยกระทง
ส่วนบนถนนการจราจร____รถเคลื่อนตัวได้ช้า
ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

   “เธอมีอะไรก็พูดมาตรงๆ อย่ามัวแต่___อยู่เลย”
ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สำนวนในข้อใด มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน “นกสองหัว”

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด
ใช้กลวิธีการเขียนตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คำกลอนในข้อใด ไม่มีอุปมาโวหาร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พ่อของสันติปลูกผักซึ่งเป็นพันธุ์ดี
จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใด ต่างจากพวก

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำในข้อใด เมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ภาษาถิ่นในข้อใด มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “อร่อย”

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

...หมู่หญ้าตีนกับแก้         ถูกฝนแลเขียวตระการ
ควายทุยเสร็จจากงาน       เล็มหญ้าอ่อนตามคันนา
จากเพลง อีสานบ้านเฮา ของ เทพพร เพชรอุบล
จากเพลงที่กำหนด คำใดเป็นคำภาษาถิ่น

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

บัณฑิตใหม่หน้าใสปิ๊ง
จากข้อความ คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำในข้อใด เป็นคำไทยแท้ทั้งหมด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใด ไม่มีคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พี่ขับรถวนเวียนไปมา ทำให้ฉันมึนหัวจนอยากอ้วก
จากข้อความ ควรใช้คำสุภาพแทนคำว่า หัว และ อ้วก ตามข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเองตามข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

     สินสมุทรมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างมนุษย์กับยักษ์ คือ มีรูปกายอย่างมนุษย์ งดงามแบบพ่อ แต่มีผมหยิก เขี้ยวงอก นัยน์ตาแดงฉาน และมีพละกำลังมหาศาลแบบแม่
“ก้ำกึ่ง” มีความหมายอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“ตากระดุมเกิดประกาศว่า ที่เปลี่ยนชื่อ เพราะชื่อ ไก้แจ้ เป็นกาลกิณี”
จากเรื่อง เรื่องของม่าเหมี่ยว ของสุมาลี
“กาลกิณี” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สันตินอนพังพาบอ่านหนังสืออยู่ในห้อง
“พังพาบ” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

หัวหน้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก้าวผงาดออกมา...
จากเรื่อง สิงโตเจ้าปัญญา ของ ถวัลย์ มาศจรัส
“ผงาด” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ชาวซาไกไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง เมื่ออาหารหายากขึ้น ก็จะอพยพย้ายไปถิ่นอื่น
การดำเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกับคำในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา____ไปด้วยผู้คนที่มาลอยกระทง
ส่วนบนถนนการจราจร____รถเคลื่อนตัวได้ช้า
ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

   “เธอมีอะไรก็พูดมาตรงๆ อย่ามัวแต่___อยู่เลย”
ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สำนวนในข้อใด มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวน “นกสองหัว”

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด
ใช้กลวิธีการเขียนตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คำกลอนในข้อใด ไม่มีอุปมาโวหาร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน