ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA210588

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 16 ก.ย. 56 เวลา 17:09 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พลังงาน , การถ่ายโอนพลังงาน , พลังงานธรรมชาติและเชื้อเพลิง

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ขณะที่นักยกน้ำหนักยกลูกเหล็กอยู่นิ่งเหนือศีรษะจะมีพลังงานใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อุปกรณ์กีฬาชนิดใดที่อาศัยหลักการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ขณะที่ลูกมะพร้าวกำลังหล่นจากต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ตำแหน่งที่ 1 ลูกมะพร้าวมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่มีพลังงานจลน์ 2. ตำแหน่งที่ 2 ลูกมะพร้าวมีพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เพิ่มขึ้น 3. ตำแหน่งที่ 3 ลูกมะพร้าวมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลงพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น 4. พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ตำแหน่ง 1 เท่ากับพลังงานจลน์ที่ตำแหน่ง 4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พลังงานเริ่มแรกของมนุษย์มาจากสิ่งใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไป ทําให้มีพลังงานในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลง พลังงานตามข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สารชนิดใดที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าซโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำเดือดมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

น้ำ 20 กรัมที่ 0°C กลายเป็นน้ำแข็งที่ 0 0C จะมีการดูดหรือคายความร้อนเท่าใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

โลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยวิธีใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ผลกระทบที่เกิดจากการนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้เป็นคืออะไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในปัจจุบันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ากําลังขาดแคลน นักเรียนคิดว่าประเทศไทยจะผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานชนิดใดถึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักการ ไม่เหมือน กับข้ออื่น

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่คืออะไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เด็กชายแดงยกเก้าอี้จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลทั้งหมด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เมื่อแคลเซียมคาร์ไบด์ทําปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดสิ่งใดบ้าง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การทดลองที่เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนสังเกตได้อย่างไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ขณะที่นักยกน้ำหนักยกลูกเหล็กอยู่นิ่งเหนือศีรษะจะมีพลังงานใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อุปกรณ์กีฬาชนิดใดที่อาศัยหลักการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ขณะที่ลูกมะพร้าวกำลังหล่นจากต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ตำแหน่งที่ 1 ลูกมะพร้าวมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่มีพลังงานจลน์ 2. ตำแหน่งที่ 2 ลูกมะพร้าวมีพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เพิ่มขึ้น 3. ตำแหน่งที่ 3 ลูกมะพร้าวมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลงพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น 4. พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ตำแหน่ง 1 เท่ากับพลังงานจลน์ที่ตำแหน่ง 4

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พลังงานเริ่มแรกของมนุษย์มาจากสิ่งใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไป ทําให้มีพลังงานในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลง พลังงานตามข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สารชนิดใดที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าซโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำเดือดมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

น้ำ 20 กรัมที่ 0°C กลายเป็นน้ำแข็งที่ 0 0C จะมีการดูดหรือคายความร้อนเท่าใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

โลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยวิธีใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ผลกระทบที่เกิดจากการนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้เป็นคืออะไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในปัจจุบันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ากําลังขาดแคลน นักเรียนคิดว่าประเทศไทยจะผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานชนิดใดถึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักการ ไม่เหมือน กับข้ออื่น

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่คืออะไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เด็กชายแดงยกเก้าอี้จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลทั้งหมด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เมื่อแคลเซียมคาร์ไบด์ทําปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดสิ่งใดบ้าง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การทดลองที่เกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนสังเกตได้อย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน