ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA210547

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ย. 56 เวลา 18:11 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

แรงและการเคลื่อนที่ , พลังงาน

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ล้อมีไว้สำหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน 2. ผลของแรงเสียดทานอาจทำให้เกิดความร้อนและเสียงได้ 3. ในยานพาหนะจำเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน 4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลย การเดินของนักเรียนจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พลังงานศักย์หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พลังงานที่อยู่ในวัตถุที่หยุดนิ่งเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พลังงานที่สะสมในวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งที่มีความสูงจากตำแหน่งอ้างอิงเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

วัตถุในข้อใดมีพลังงานจลน์

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากภาพตำแหน่งใดที่เด็กจะมีพลังงานศักย์สูงสุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากภาพในข้อ 9. เด็กที่อยู่ในตำแหน่งที่ 2 จะมีพลังงานใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสะสมอยู่มากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ขณะที่ผลไม้สุกกำลังหล่นจากต้น พลังงานในผลไม้จะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในตาชั่งสปริงที่ชั่งของอยู่จะมีพลังงานใดสะสมอยู่

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พลังงานจลน์ของเรือที่กำลังแล่นอยู่ในน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานจลน์

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด 1. มวลของวัตถุ 2. ความเร็วของวัตถุ 3. ความสูงจากระดับอ้างอิง 4. ระยะยืดหรือหดของวัตถุ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พิจารณาภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

รถเด็กเล่นไขลานที่ไขจนเต็มจะมีพลังงานใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ล้อมีไว้สำหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน 2. ผลของแรงเสียดทานอาจทำให้เกิดความร้อนและเสียงได้ 3. ในยานพาหนะจำเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน 4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลย การเดินของนักเรียนจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พลังงานศักย์หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พลังงานที่อยู่ในวัตถุที่หยุดนิ่งเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พลังงานที่สะสมในวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งที่มีความสูงจากตำแหน่งอ้างอิงเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

วัตถุในข้อใดมีพลังงานจลน์

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากภาพตำแหน่งใดที่เด็กจะมีพลังงานศักย์สูงสุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากภาพในข้อ 9. เด็กที่อยู่ในตำแหน่งที่ 2 จะมีพลังงานใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสะสมอยู่มากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ขณะที่ผลไม้สุกกำลังหล่นจากต้น พลังงานในผลไม้จะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในตาชั่งสปริงที่ชั่งของอยู่จะมีพลังงานใดสะสมอยู่

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พลังงานจลน์ของเรือที่กำลังแล่นอยู่ในน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานจลน์

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด 1. มวลของวัตถุ 2. ความเร็วของวัตถุ 3. ความสูงจากระดับอ้างอิง 4. ระยะยืดหรือหดของวัตถุ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พิจารณาภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

รถเด็กเล่นไขลานที่ไขจนเต็มจะมีพลังงานใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน