ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA210546

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ย. 56 เวลา 17:33 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

แรงและการเคลื่อนที่

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

น้ำนิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 45 นาที หลังจากนั้นจึงเดิน ด้วยอัตราเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 30 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของน้ำนิ่ง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

วัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่มีการถอยหลังกลับข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. อัตราเร็วและความเร็วจะมีค่าเท่ากัน 2. อัตราเร็วขณะใดๆ และความเร็วขณะใดๆ จะมีขนาดเท่ากัน 3. อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันโดยความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าน้อยกว่า

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว 1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร 2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ 3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4. การว่ายน้ำจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

น้ำหวานเป็นนักกีฬาเธอซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง 360 เมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง 480 เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรเธอใช้เวลาวิ่ง 1/5 วินาที น้ำหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากข้อ 4. น้ำหวานวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดไม่เป็นการลดแรงเสียดทาน

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดยังไม่เกิดแรงเสียดทาน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องสร้างหัวเรือให้มีลักษณะเรียวแหลม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ถ้าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างมือกับปากกา การหยิบจับ ปากกาจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุใดเมื่อเดินบนพื้นที่เปียกน้ำเราจึงหกล้มได้ง่ายกว่าปกติ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน่วยของแรงเสียดทาน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องผลิตยางรถยนต์ให้มีดอกยาง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ออกแรงดึงถุงทรายมวล 0.5 กก.ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นโต๊ะจะต้องออกแรงดึง 1 N แสดงว่าสัมประสิทธิ์ของความ เสียดทานระหว่างถุงทรายกับพื้นโต๊ะมีค่าเป็นเท่าใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดใดที่ช่วยลดแรงเสียดทานขณะที่รถจักรยานกำลังเคลื่อนที่

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทานระหว่าล้อรถกับพื้นถนน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การลากกระเป๋าเดินทางไปบนพื้นห้อง ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างกระเป๋ากับพื้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

น้ำนิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 45 นาที หลังจากนั้นจึงเดิน ด้วยอัตราเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 30 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของน้ำนิ่ง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

วัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่มีการถอยหลังกลับข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. อัตราเร็วและความเร็วจะมีค่าเท่ากัน 2. อัตราเร็วขณะใดๆ และความเร็วขณะใดๆ จะมีขนาดเท่ากัน 3. อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันโดยความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าน้อยกว่า

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว 1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร 2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ 3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4. การว่ายน้ำจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

น้ำหวานเป็นนักกีฬาเธอซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง 360 เมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง 480 เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรเธอใช้เวลาวิ่ง 1/5 วินาที น้ำหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากข้อ 4. น้ำหวานวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดไม่เป็นการลดแรงเสียดทาน

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดยังไม่เกิดแรงเสียดทาน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องสร้างหัวเรือให้มีลักษณะเรียวแหลม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ถ้าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างมือกับปากกา การหยิบจับ ปากกาจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุใดเมื่อเดินบนพื้นที่เปียกน้ำเราจึงหกล้มได้ง่ายกว่าปกติ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน่วยของแรงเสียดทาน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องผลิตยางรถยนต์ให้มีดอกยาง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ออกแรงดึงถุงทรายมวล 0.5 กก.ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นโต๊ะจะต้องออกแรงดึง 1 N แสดงว่าสัมประสิทธิ์ของความ เสียดทานระหว่างถุงทรายกับพื้นโต๊ะมีค่าเป็นเท่าใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดใดที่ช่วยลดแรงเสียดทานขณะที่รถจักรยานกำลังเคลื่อนที่

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทานระหว่าล้อรถกับพื้นถนน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การลากกระเป๋าเดินทางไปบนพื้นห้อง ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างกระเป๋ากับพื้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน