ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA210545

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ย. 56 เวลา 17:04 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

แรงและการเคลื่อนที่

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

มดแดงขับรถตรงไปทางทิศตะวันออก 15 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศเหนือ 20 กม. จงหาการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 350 ม. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาถึงที่เดิมจะได้การกระจัดและระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจากชั้นดาดฟ้า 5 เมตร วัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัดและระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมีความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม. 2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม. 3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม.

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ไตรภพขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทำงานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากข้อ 7. ไตรภพขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สุดใจวิ่งเป็นทางตรงด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 80 เมตร ต่อมาจึงเดินด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 20 เมตรแล้ววิ่งย้อนกลับด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาทีได้ระยะทาง 30 เมตรสุดใจวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ลูกบอล 2 ลูก เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในเวลาที่ เท่ากันแต่มีทิศทางต่างกันปริมาณใดของการเคลื่อนที่ของลูกบอลทั้งสองลูกมีค่าเท่ากัน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งเดินด้วยความเร็วคงที่จากหน้าโรงเรียนไปยังร้านหนังสือ ใช้เวลา 15 นาที ยืนเลือกหนังสือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น เดินจากร้านหนังสือไปยังป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านใช้เวลา 5 นาที ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ =2 ม./วินาที 2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ = 2 ม./วินาที 3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์ = -4 ม./วินาที 4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 0.8 ม./วินาที

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สุขสันต์เดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ทาง 80 ม. จากนั้นเดินไป ทางทิศเหนือได้ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากข้อ 12. สุขสันต์เดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดความเร็วบนรถยนต์คือค่าใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าวายุขับรถวนรอบบ้านเป็นวงกลมดังรูป นักเรียนคิดว่าข้อใด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สายธารเดินจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทาง 10 กม. โดยในช่วง 5 กม. แรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว 10 กม./ชม. และ 5 กม.หลังเดิน ด้วยอัตราเร็ว 5 กม./ชม. จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กวางวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กม./ชม. กวางจะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ภูผาเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันตกได้ทาง 160 ม. ในเวลา 12 วินาทีจากนั้นเดินทางไปทางทิศเหนือได้ทาง 120 ม.ใน เวลา 8 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากข้อ 18. จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ 3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

มดแดงขับรถตรงไปทางทิศตะวันออก 15 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศเหนือ 20 กม. จงหาการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 350 ม. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาถึงที่เดิมจะได้การกระจัดและระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจากชั้นดาดฟ้า 5 เมตร วัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัดและระยะทางเท่าใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมีความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม. 2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม. 3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม.

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ไตรภพขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทำงานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากข้อ 7. ไตรภพขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สุดใจวิ่งเป็นทางตรงด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 80 เมตร ต่อมาจึงเดินด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 20 เมตรแล้ววิ่งย้อนกลับด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาทีได้ระยะทาง 30 เมตรสุดใจวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ลูกบอล 2 ลูก เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในเวลาที่ เท่ากันแต่มีทิศทางต่างกันปริมาณใดของการเคลื่อนที่ของลูกบอลทั้งสองลูกมีค่าเท่ากัน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งเดินด้วยความเร็วคงที่จากหน้าโรงเรียนไปยังร้านหนังสือ ใช้เวลา 15 นาที ยืนเลือกหนังสือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น เดินจากร้านหนังสือไปยังป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านใช้เวลา 5 นาที ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ =2 ม./วินาที 2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ = 2 ม./วินาที 3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์ = -4 ม./วินาที 4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 0.8 ม./วินาที

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สุขสันต์เดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ทาง 80 ม. จากนั้นเดินไป ทางทิศเหนือได้ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากข้อ 12. สุขสันต์เดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดความเร็วบนรถยนต์คือค่าใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าวายุขับรถวนรอบบ้านเป็นวงกลมดังรูป นักเรียนคิดว่าข้อใด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สายธารเดินจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทาง 10 กม. โดยในช่วง 5 กม. แรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว 10 กม./ชม. และ 5 กม.หลังเดิน ด้วยอัตราเร็ว 5 กม./ชม. จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กวางวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กม./ชม. กวางจะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ภูผาเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันตกได้ทาง 160 ม. ในเวลา 12 วินาทีจากนั้นเดินทางไปทางทิศเหนือได้ทาง 120 ม.ใน เวลา 8 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากข้อ 18. จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ 3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน