ม.6

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610487

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 ก.ย. 56 เวลา 14:49 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เซต { x ∈ I | (1/2 + x)(10 - x) > 0} มีจำนวนสมาชิกเท่าใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

นิเสธของประพจน์ p → q คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้า n(A) = 20, n(B) = 14 และ n(A∪B) = 28 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จำนวนต่อไปนี้คือจำนวนใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

โดเมนและเรนจ์ของ R ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตคำตอบของสมการ 9x3 + 12x2 + x - 2 = 0

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ x^2 ≤ 4 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากโจทย์เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ค่าของ x ที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนดให้ เป็นสับเซตในข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC ยาว 18 นิ้ว มุม B = 30° และมุม C = 60° แล้ว ด้าน AC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ถ้า tan A = 3/4 จากโจทย์ที่กำหนดให้ตรงกับคำตอบข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้า sin(2π - θ) - sin(π - θ) = 1 แล้ว ข้อใดคือค่า cos^2 θ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

p, 5p, 6p+9 เป็น 3 พจน์แรกที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต พจน์ที่มีค่าเป็น 531 คือพจน์ที่เท่าใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จดหมาย 4 ฉบับ จะมีวิธีทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ซึ่งมีอยู่ 5 ตู้ ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีโดยที่ห้ามทิ้งซ้ำตู้เดียวกันทั้ง 4 ฉบับ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ออกของรวมแต้มมากกว่า 5

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นาย ก, ข และ ค จะขึ้นลิฟต์ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัว จำนวนวิธีที่นาย ก และ นาย ข ขึ้นด้วยกันแต่นาย ค ขึ้นคนเดียวมีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากข้อมูล 916, 911, 913, 920, 917, 913 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ผลรวมของจำนวน (xi) 5 จำนวนเป็น 30 จงหาค่า m ที่ทำให้ ∑ (xi - m)2 มีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยมฐานไม่เท่ากับฐานนิยม

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เซต { x ∈ I | (1/2 + x)(10 - x) > 0} มีจำนวนสมาชิกเท่าใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

นิเสธของประพจน์ p → q คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้า n(A) = 20, n(B) = 14 และ n(A∪B) = 28 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จำนวนต่อไปนี้คือจำนวนใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

โดเมนและเรนจ์ของ R ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตคำตอบของสมการ 9x3 + 12x2 + x - 2 = 0

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ x^2 ≤ 4 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากโจทย์เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ค่าของ x ที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนดให้ เป็นสับเซตในข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC ยาว 18 นิ้ว มุม B = 30° และมุม C = 60° แล้ว ด้าน AC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ถ้า tan A = 3/4 จากโจทย์ที่กำหนดให้ตรงกับคำตอบข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้า sin(2π - θ) - sin(π - θ) = 1 แล้ว ข้อใดคือค่า cos^2 θ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

p, 5p, 6p+9 เป็น 3 พจน์แรกที่เรียงกันในลำดับเลขคณิต พจน์ที่มีค่าเป็น 531 คือพจน์ที่เท่าใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จดหมาย 4 ฉบับ จะมีวิธีทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ซึ่งมีอยู่ 5 ตู้ ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีโดยที่ห้ามทิ้งซ้ำตู้เดียวกันทั้ง 4 ฉบับ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ออกของรวมแต้มมากกว่า 5

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นาย ก, ข และ ค จะขึ้นลิฟต์ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัว จำนวนวิธีที่นาย ก และ นาย ข ขึ้นด้วยกันแต่นาย ค ขึ้นคนเดียวมีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากข้อมูล 916, 911, 913, 920, 917, 913 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ผลรวมของจำนวน (xi) 5 จำนวนเป็น 30 จงหาค่า m ที่ทำให้ ∑ (xi - m)2 มีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยมฐานไม่เท่ากับฐานนิยม

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน