ป.5

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB510351

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 8 ส.ค. 56 เวลา 00:38 น.

ผู้สร้าง : berrypine

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/50
คำถาม :

หลักการที่เหมือนกันทุกศาสนาคือข้อใด

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

จุดประสงค์สำคัญของพุทธศาสนิกชนไปวัดเพื่ออะไร

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่แคว้นใด

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

ต้นสาละมีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างไร

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

จริยวัตรของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

นุ่นทำของเพื่อนหายแล้วไม่ยอมชดใช้นุ่นผิดศีลข้อใด

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

ธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

พระพุทธเจ้าแสดงโอวาท 3 เมื่อวันใด

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

ข้อใดส่งเสริมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

เมื่อต้องการรับศีลจากพระสงฆ์ควรกล่าวคำใด

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

กิจกรรมใดถือเป็นการบูชาพิเศษในพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

การกระทำสิ่งใดที่พลั้งเผลอ แสดงว่าขาดอะไร

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

อารย์เสียร โพธินันทะ ได้รับการยกย่องว่าอย่างไร

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

ในแต่ละเดือนกำหนดให้มีวันฟังธรรมเดือนละกี่วัน

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

วันพระสงฆ์ตรงกับวันใด

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

พระโสณโกฬิวิสะ ได้รับการยกย่องในด้านใด

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

จิตที่ได้รับการอบรมอยู่เสมอ จะมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

พระพุทธเข้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนในเวลาใน

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะ กระทำความเพียรอยู่กี่ปีจึงตรัสรู้

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พุทธกิจของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

ความริงอันประเสริฐตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

อะไรเป็นสาเหตูแห่งทุกข์

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

พญาสัตว์ทั้งสองในชาดกเรื่องวัณณาโรหชาดกกลับชาติมาเกิดเป็นใคร

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

สัตว์ข้อใดที่คอยยุแหย่ให้พญาสัตว์ทั้งสองแตกความสามัคคีกัน

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

หลักการที่เหมือนกันทุกศาสนาคือข้อใด

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

จุดประสงค์สำคัญของพุทธศาสนิกชนไปวัดเพื่ออะไร

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่แคว้นใด

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

ต้นสาละมีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างไร

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

จริยวัตรของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

นุ่นทำของเพื่อนหายแล้วไม่ยอมชดใช้นุ่นผิดศีลข้อใด

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

ธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

พระพุทธเจ้าแสดงโอวาท 3 เมื่อวันใด

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

ข้อใดส่งเสริมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

เมื่อต้องการรับศีลจากพระสงฆ์ควรกล่าวคำใด

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

กิจกรรมใดถือเป็นการบูชาพิเศษในพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

การกระทำสิ่งใดที่พลั้งเผลอ แสดงว่าขาดอะไร

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

อารย์เสียร โพธินันทะ ได้รับการยกย่องว่าอย่างไร

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

ในแต่ละเดือนกำหนดให้มีวันฟังธรรมเดือนละกี่วัน

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

วันพระสงฆ์ตรงกับวันใด

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

พระโสณโกฬิวิสะ ได้รับการยกย่องในด้านใด

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

จิตที่ได้รับการอบรมอยู่เสมอ จะมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

พระพุทธเข้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนในเวลาใน

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

เจ้าชายสิทธัตถะ กระทำความเพียรอยู่กี่ปีจึงตรัสรู้

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พุทธกิจของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

ความริงอันประเสริฐตรงกับข้อใด

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

อะไรเป็นสาเหตูแห่งทุกข์

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

พญาสัตว์ทั้งสองในชาดกเรื่องวัณณาโรหชาดกกลับชาติมาเกิดเป็นใคร

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

สัตว์ข้อใดที่คอยยุแหย่ให้พญาสัตว์ทั้งสองแตกความสามัคคีกัน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน