ระดับชั้น

 • ปฐมวัย
 • + อ.1
 • + อ.2
 • + อ.3
 • ประถมศึกษา
 • + ประถมต้น
 • + ป.1
 • + ป.2
 • + ป.3
 • + ประถมปลาย
 • + ป.4
 • + ป.5
 • + ป.6
 • มัธยมศึกษา
 • + มัธยมต้น
 • + ม.1
 • + ม.2
 • + ม.3
 • + มัธยมปลาย
 • + ม.4
 • + ม.5
 • + ม.6

วิชา

 • ทั้งหมด
 • ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
 • บุคคลและสถานที่แวดล้อม
 • ธรรมชาติรอบตัว
 • สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 • การทดสอบทางการศึกษา
 • O-NET
 • B-NET
 • I-NET
 • N-NET
 • V-NET
 • U-NET
 • ความถนัดทั่วไป
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
 • PAT 1
 • PAT 2
 • PAT 3
 • PAT 4
 • PAT 5
 • PAT 6
 • PAT 7
 • PAT 7.1
 • PAT 7.2
 • PAT 7.3
 • PAT 7.4
 • PAT 7.5
 • PAT 7.6
 • ความถนัดทางวิชาการอื่นๆ
 • SMART-I
 • TOEFL
 • TOEIC
 • IELTS
 • SAT
 • CU-TEP
 • TU-GET
 • สอบบรรจุ
 • สอบใบขับขี่
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ

คำค้น

ผลการค้นหา

ล่าสุด
 • ล่าสุด
 • ยอดนิยม
วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ต.ค. 2561 MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ NEW! 30 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
26 ม.ค. 2561 MB613480 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613453 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554 50 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613452 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 45 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613451 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553 50 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
3 ธ.ค. 2560 MB613450 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
10 พ.ย. 2560 MB613447 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
13 มี.ค. 2560 MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
13 มี.ค. 2560 MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
30 ต.ค. 2561 MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ NEW! 30 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
26 ม.ค. 2561 MB613480 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613453 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554 50 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613452 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 45 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613451 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553 50 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
3 ธ.ค. 2560 MB613450 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
10 พ.ย. 2560 MB613447 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1 100 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
13 มี.ค. 2560 MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
13 มี.ค. 2560 MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ

คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน