ระดับชั้น

 • ปฐมวัย
 • + อ.1
 • + อ.2
 • + อ.3
 • ประถมศึกษา
 • + ประถมต้น
 • + ป.1
 • + ป.2
 • + ป.3
 • + ประถมปลาย
 • + ป.4
 • + ป.5
 • + ป.6
 • มัธยมศึกษา
 • + มัธยมต้น
 • + ม.1
 • + ม.2
 • + ม.3
 • + มัธยมปลาย
 • + ม.4
 • + ม.5
 • + ม.6

วิชา

 • ทั้งหมด
 • ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
 • บุคคลและสถานที่แวดล้อม
 • ธรรมชาติรอบตัว
 • สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 • การทดสอบทางการศึกษา
 • O-NET
 • B-NET
 • I-NET
 • N-NET
 • V-NET
 • U-NET
 • ความถนัดทั่วไป
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
 • PAT 1
 • PAT 2
 • PAT 3
 • PAT 4
 • PAT 5
 • PAT 6
 • PAT 7
 • PAT 7.1
 • PAT 7.2
 • PAT 7.3
 • PAT 7.4
 • PAT 7.5
 • PAT 7.6
 • ความถนัดทางวิชาการอื่นๆ
 • SMART-I
 • TOEFL
 • TOEIC
 • IELTS
 • SAT
 • CU-TEP
 • TU-GET
 • สอบบรรจุ
 • สอบใบขับขี่
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ

คำค้น

ผลการค้นหา

ล่าสุด
 • ล่าสุด
 • ยอดนิยม
วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ต.ค. 2561 MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ NEW! 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613462 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613461 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2559 MB613184 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 3 15 ข้อ 960 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2559 MB613183 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 408 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2559 MB613182 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ 817 ครั้ง ทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2559 MB613140 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2552 15 ข้อ 992 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2559 MB613139 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี 2552 15 ข้อ 470 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2559 MB613138 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2552 15 ข้อ 1,329 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2559 MB613137 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Speaking ปี 2552 15 ข้อ 854 ครั้ง ทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2559 LAMB613081 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี 2559 โดยสถาบัน aims 11 ข้อ 30,718 ครั้ง ทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2559 LAMB613080 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2559 โดยสถาบัน aims 5 ข้อ 16,733 ครั้ง ทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2559 LAMB613079 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2559 โดยสถาบัน aims 8 ข้อ 15,193 ครั้ง ทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2559 LAMB613078 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 โดยสถาบัน aims 6 ข้อ 16,725 ครั้ง ทำข้อสอบ
30 ต.ค. 2561 MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ NEW! 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613462 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
14 ธ.ค. 2560 MB613461 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561 60 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2559 MB613184 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 3 15 ข้อ 960 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2559 MB613183 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 408 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2559 MB613182 ข้อสอบ GAT กรกฎาคม 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ 817 ครั้ง ทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2559 MB613140 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2552 15 ข้อ 992 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2559 MB613139 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี 2552 15 ข้อ 470 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2559 MB613138 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2552 15 ข้อ 1,329 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2559 MB613137 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Speaking ปี 2552 15 ข้อ 854 ครั้ง ทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2559 LAMB613081 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี 2559 โดยสถาบัน aims 11 ข้อ 30,718 ครั้ง ทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2559 LAMB613080 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2559 โดยสถาบัน aims 5 ข้อ 16,733 ครั้ง ทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2559 LAMB613079 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2559 โดยสถาบัน aims 8 ข้อ 15,193 ครั้ง ทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2559 LAMB613078 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 โดยสถาบัน aims 6 ข้อ 16,725 ครั้ง ทำข้อสอบ

คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน