ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 44 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 720
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 369
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 33.3K
MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ม.6 53
MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ม.6 390
MB613371 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4 13 ม.6 260
KA013370 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 262
MB613369 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 243
MB613368 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 483
MB613360 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 5 16 ม.6 10
MB613359 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 4 16 ม.6 415
MB613358 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 3 17 ม.6 25
MB613357 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 2 25 ม.6 638
MB613356 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 1 25 ม.6 2.5K
MB613203 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 7 20 ม.6 2.2K
MB613202 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 6 20 ม.6 1.2K
MB613201 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 5 20 ม.6 1.2K
MB613200 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 4 20 ม.6 1.6K
MB613198 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 3 20 ม.6 14.1K
MB613186 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 2 25 ม.6 2.5K
MB613185 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.8K
MB613162 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 10 15 ม.6 1K
MB613161 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 9 15 ม.6 565
MB613160 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 8 15 ม.6 469
MB613159 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 7 15 ม.6 451