ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 42 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 64.9K
HEMA111886 ยาเสพติด 10 ม.1 146K
HEMA111829 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 10 ม.1 65.1K
HEMA111813 สมรรถภาพทางกาย 10 ม.1 64.4K
HEMA111798 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ 10 ม.1 42.8K
HEMA111782 การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10 ม.1 41.1K
HEMA111769 วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ 10 ม.1 61.4K
HEMA111543 สารเสพติด 10 ม.1 41.5K
HEMA110567 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ม.1 35.3K
HEMA110540 ภาวะโภชนาการ 5 ม.1 31K
HEMA110310 ระบบประสาท 10 ม.1 55.9K
HEMA109945 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 10 ม.1 40.8K
HEMA109939 ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 10 ม.1 56.5K
HEMA100743 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29 20 ม.1 65.1K
HEMA100742 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28 15 ม.1 117.8K
HEMA100741 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27 15 ม.1 31.7K
HEMA100740 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่26 20 ม.1 23.1K
HEMA100739 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25 14 ม.1 22.4K
HEMA100738 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24 15 ม.1 20.8K
HEMA100737 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23 20 ม.1 19.3K
HEMA100736 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่22 20 ม.1 18.5K
HEMA100735 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21 20 ม.1 17.7K
HEMA100734 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20 20 ม.1 27.2K
HEMA100733 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่19 15 ม.1 11.1K
HEMA100732 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่18 15 ม.1 13.2K