ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 33 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 137.7K
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 111.7K
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 111.7K
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 71.9K
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 64K
HEPB611235 โรคเอดส์ 5 ป.6 89.2K
HEPB611167 โรคไข้หวัดนก 8 ป.6 51.6K
HEPB611143 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 16 ป.6 45.5K
HEPB611142 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 41.7K
HEPB611136 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 40.5K
HEPB611135 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 41.8K
HEPB611134 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 84.4K
HEPB602157 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 15 ป.6 99.4K
HEPB602155 เรื่อง กีฬา ป.6 15 ป.6 140.2K
HEPB602153 เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 20 ป.6 51.9K
HEPB602151 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 55.3K
HEPB602149 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 55K
HEPB602147 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 59.9K
HEPB602145 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 46.2K
HEPB602143 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.6 20 ป.6 75.2K
HEPB602141 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 43.6K
HEPB600721 แนวข้อสอบพลศึกษา 17 ป.6 374.4K
HEPB600146 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 10 ป.6 32.5K
HEPB600143 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 10 ป.6 27.2K
HEPB600142 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 10 ป.6 23.7K