ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 18 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB409821 ชีวิตและครอบครัว1 15 ป.4 73.4K
HEPB402827 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 97.3K
HEPB402825 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4 20 ป.4 65.7K
HEPB402823 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3 20 ป.4 55.9K
HEPB402821 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2 20 ป.4 65.4K
HEPB402813 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 94.3K
HEPB402317 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 20 ป.4 96.1K
HEPB401285 เรื่อง พัฒนาสมรรถภาพ ป.4 10 ป.4 42.4K
HEPB401284 เรื่อง กีฬา ป.4 20 ป.4 56.4K
HEPB401283 เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4 20 ป.4 18.2K
HEPB401282 เรื่อง มั่นใจในลีลา ป.4 20 ป.4 15K
HEPB401281 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 28.3K
HEPB401280 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 23.9K
HEPB401279 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 18.3K
HEPB401278 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 19.4K
HEPB401277 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.4 20 ป.4 24.7K
HEPB401276 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ป.4 20 ป.4 42.1K
HEPB400719 แนวข้อสอบพลศึกษา 19 ป.4 118.8K