หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 18 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB409821 ชีวิตและครอบครัว1 15 ป.4 66.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402827 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 92.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402825 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4 20 ป.4 62.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402823 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3 20 ป.4 53.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402821 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2 20 ป.4 61.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402813 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 89.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB402317 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 20 ป.4 93.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401285 เรื่อง พัฒนาสมรรถภาพ ป.4 10 ป.4 39.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401284 เรื่อง กีฬา ป.4 20 ป.4 56.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401283 เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4 20 ป.4 18.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401282 เรื่อง มั่นใจในลีลา ป.4 20 ป.4 14.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401281 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401280 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 21.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401279 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 17.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401278 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401277 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.4 20 ป.4 22.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB401276 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ป.4 20 ป.4 37.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB400719 แนวข้อสอบพลศึกษา 19 ป.4 115.7K เริ่มทำข้อสอบ