ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 7 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 64K
HEMA109945 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 10 ม.1 40.8K
HEPA106459 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่7 10 ป.1 13.4K
HEPA106458 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 18.6K
HEMA302245 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่7 20 ม.3 25K
HEPB602145 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 46.2K
HEPA100345 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 5 10 ป.1 8.6K