ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 44 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB013002 ยาเสพติด 5 ประถมปลาย 38.7K
HEMB410730 ความรู้คู่ร่างกาย 20 ม.4 34.3K
HEPA302773 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่5 20 ป.3 57.5K
HEPA302771 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่4 20 ป.3 34.6K
HEPA302769 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่3 20 ป.3 57.4K
HEPA302767 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่2 20 ป.3 48.7K
HEPA302765 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่1 20 ป.3 70.6K
HEMA302253 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่11 14 ม.3 59.1K
HEMA302251 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่10 13 ม.3 33K
HEMA302249 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่9 20 ม.3 35.2K
HEMA302247 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่8 20 ม.3 31.2K
HEMA302245 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่7 20 ม.3 25K
HEMA302243 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่6 20 ม.3 31.7K
HEMA302241 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่5 20 ม.3 27.9K
HEMA302239 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่4 20 ม.3 41.6K
HEMA302237 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่3 20 ม.3 35.5K
HEMA302235 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่2 20 ม.3 56.9K
HEMA302233 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่1 10 ม.3 59.6K
HEPA301275 เรื่อง กีฬา ป.3 20 ป.3 36.8K
HEPA301274 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.3 10 ป.3 30.4K
HEPA301273 เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป.3 20 ป.3 14.9K
HEPA301272 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3 20 ป.3 20.9K
HEPA301271 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 23K
HEPA301270 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 18.3K
HEPA301269 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 16.2K