ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 72 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 65.8K
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 44.1K
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 54.3K
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 46.6K
SOMA111809 พุทธประวัติ 10 ม.1 70.5K
SOMA111789 การเมือง การปกครอง และกฏหมาย 10 ม.1 53.7K
SOMA111514 ภูมิศาสตร์ (สอบเข้าม.1) 10 ม.1 48.4K
SOMA111457 เศรษฐศาสตร์ 30 ม.1 49.9K
SOMA111221 ภูมิศาสตร์ ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 5 ม.1 41.8K
SOMA111215 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 25 ม.1 88.1K
SOMA111108 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.1 34.1K
SOMA110769 พุทธสุภาษิต ม.1 5 ม.1 15.6K
SOMA110700 โอเชียเนียและออสเตรเลีย 10 ม.1 41.4K
SOMA110490 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.1 38.6K
SOMA110462 อาเซียน 25 ม.1 49.2K
SOMA110185 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 20 ม.1 117.5K
SOMA110178 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 7 ม.1 14.5K
SOMA110175 รัฐธรรมนูญ 5 ม.1 23.3K
SOMA109999 ชาดก 10 ม.1 11.8K
SOMA109968 การเป็นพลเมืองดี 10 ม.1 17.6K
SOMA109944 วัฒนธรรม 20 ม.1 9K
SOMA109826 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่10 15 ม.1 13.6K
SOMA109825 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่9 15 ม.1 6K
SOMA109824 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่8 20 ม.1 5.8K
SOMA109822 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7 20 ม.1 7K