ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 266 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 11.9K
SCPB613321 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 16 ป.6 95.1K
SCPB613320 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ป.6 48K
SCPB613106 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 123.6K
SCPB613104 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 90.2K
SCPB613071 สารในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 178K
SCPB613001 อวกาศน่ารู้ 5 ป.6 129.2K
SCPB412842 ดาราศาสตร์ ป.4 5 ป.4 86.1K
SCPB412841 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 51.9K
SCPB012732 [Science] [EP1] ระบบสุริยะ 5 ประถมปลาย 16.7K
SCPB412731 ข้อสอบวิทย์ป.4(ดาราศาสตร์) 5 ป.4 53.2K
SCPB612726 ระบบย่อยอาหาร 1 5 ป.6 117.9K
SCPB512644 พืช สัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K
SCPB612598 O-Net 1 5 ป.6 89.1K
SCPB612539 ข้อสอบแบบง่าย 5 ป.6 83.8K
SCPB012472 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 5 ประถมปลาย 19.5K
SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ป.6 86K
SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ป.6 80.2K
SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ป.6 41.3K
SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ป.6 57.7K
SCPB012456 ข้อสอบวิทยาศาสตร์เตรียมพร้อมเข้าม.1 5 ประถมปลาย 14.6K
SCPB612444 เตรียมเข้าม.1 วิทย์ 8 ป.6 133.9K
SCPB412319 การสร้างอาหารของพืช 5 ป.4 120.1K
SCPB512296 ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 170.7K
SCPB612230 ดาวและดาวเคราะห์ 5 ป.6 119.6K