ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 13 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB610775 I LOVE SCIENCE 5 ป.6 9K
SCMA110675 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่6 20 ม.1 9.2K
SCPA010075 วิทย์ ป.1 ชุดที่ 1 5 ประถมต้น 47.9K
SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ม.6 11.9K
SCPB607570 เรื่อง เสียง ป.6 6 ป.6 52K
SCMB507569 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 5 ม.5 77.1K
SCPA106675 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่30 10 ป.1 53.8K
SCPB606275 สารรอบตัวเรา และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ป.6 16 ป.6 43.3K
SCMA02759 การประหยัดไฟ 10 ม.3 24.7K
SCPB002675 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่11 20 ประถมปลาย 11.8K
SCPB602175 เรื่อง สัตว์โลกผู้น่ารัก ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 23.1K
SCPB400275 การดำรงชีวิตของพืช 15 ป.4 36.6K
SCPB600175 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2 10 ป.6 13.5K