ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 163 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA211760 การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ชาย-หญิง 10 ป.2 34.1K
SCMB411060 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่1 20 ม.4 197.4K
SCPB010600 ทดสอบความเป็นเลิศ NT วิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 20 ประถมปลาย 38.1K
SCMB010560 สารชีวโมเลกุล(พื้นฐาน) 20 มัธยมปลาย 17.7K
SCPB610460 ร่างกายของเรา ทำอะไร 10 ป.6 17K
SCMA110160 เซลล์ 10 ม.1 6.3K
SCPB609958 ร่างกายของเรา 20 ป.6 27.4K
SCPB609880 ดวงดาว 5 ป.6 22.5K
SCMB609778 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3 15 ม.6 13.6K
SCMB609776 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่2 15 ม.6 9.1K
SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ม.6 11.9K
SCPB608934 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ป.6 105.5K
SCPB608545 เตรียมสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ป.6 404.5K
SCMB608489 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2 23 ม.6 24.2K
SCPB607570 เรื่อง เสียง ป.6 6 ป.6 52K
SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4 10 ม.6 18.5K
SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่4 10 ม.6 12.6K
SCMB607090 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่4 10 ม.6 22K
SCMB607089 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่4 10 ม.6 10.3K
SCMB607088 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4 10 ม.6 7.2K
SCMB607087 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่4 10 ม.6 6.7K
SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ม.6 15.2K
SCMB607085 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่4 10 ม.6 5.2K
SCMB607084 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่4 10 ม.6 6.2K
SCMB607083 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่4 10 ม.6 19.5K