ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 87 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613523 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 63 ป.6 0
MAPB613520 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 63 ป.6 31.8K
MAPB613379 แนวข้อสอบ เรื่อง จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร 15 ป.6 25.8K
MAPB613318 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558 16 ป.6 99.9K
MAPB613103 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 15 ป.6 99.2K
MAPB613102 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ป.6 86.5K
MAPB612626 ลองทำดูนะง่ายๆ 5 ป.6 140.9K
MAPB612574 สมบัติของจำนวนนับ 5 ป.6 56.4K
MAPB612566 สมการมหาโหด 5 ป.6 77.9K
MAPB612561 คณิตศาสตร์แห่งความบันเทิง 5 ป.6 36.4K
MAPB612452 ข้อสอบง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ 5 ป.6 85.3K
MAPB612439 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 13 ป.6 122.9K
MAPB612438 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 13 ป.6 87.7K
MAPB612437 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552 15 ป.6 63.7K
MAPB612255 คณิต 5 ป.6 94.6K
MAPB612251 คณิตคิดหน่อย 5 ป.6 44.8K
MAPB612213 สมการ 5 ป.6 67.6K
MAPB612130 iQ Math 1 5 ป.6 25.1K
MAPB612121 ทิศ 5 ป.6 39.8K
MAPB612093 คณิตศาสตร์ง่ายๆๆ 5 ป.6 36.5K
MAPB612007 ตัวประกอบ ชุดที่ 1 5 ป.6 20.2K
MAPB611740 การคูณสุดง่าย 10 ป.6 21.1K
MAPB611726 ข้อสอบง่าย 10 ป.6 23.2K
MAPB611659 ข้อสอบมหาโหด ป.6/2 10 ป.6 21.8K
MAPB611649 ข้อสอบมหาโหด ป.6/1 10 ป.6 22.6K