ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 54 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB512602 เรขาคณิตไม่ยากอย่างที่คิด 5 ป.5 48.5K
MAPA112601 การบวกและการลบ 25 ป.1 26.5K
MAPB611604 การคูณ การหาร 10 ป.6 15.7K
MAMB609768 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่1 14 ม.6 9.7K
MAMB609764 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่2 14 ม.6 12.7K
MAMB609750 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่1 14 ม.6 13.8K
MAPB608403 บวก ลบ คูณ หาร 5 ป.6 78.2K
MAPB608401 ทศนิยม 8 ป.6 51.8K
MAPB608311 สี่เหลี่ยม ป.6 10 ป.6 75.2K
MAPB608310 สามเหลี่ยม ป.6 10 ป.6 21.6K
MAPB608309 กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6 10 ป.6 28K
MAPB608301 รูป3มิติ และ ปริมาตร ป.6 10 ป.6 22.7K
MAPB608300 วงกลม ป.6 10 ป.6 78.8K
MAPB608186 ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร ของทศนิยม 10 ป.6 29.6K
MAPB607559 ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1 10 ป.6 292.2K
MAPB607423 บวกลบคูณหาร 5 ป.6 37K
MAPB506065 พีชคณิตป.5 5 ป.5 27.8K
MAPB506004 คิดเลขเร็วทศนิยม 5 ป.5 26.2K
MAPB604802 สมการง่ายๆ 5 ป.6 87.4K
MAPB604563 คณิตเศษส่วน 5 ป.6 91.4K
MAPB604046 สมการ 10 ป.6 48.4K
MAPB603299 ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 12ข้อ 12 ป.6 73.5K
MAMA002605 สมการ 5 มัธยมต้น 79.2K
MAMA02603 วัดความสามารถด้านตัวเลข 20 มัธยมต้น 38.6K
MAPB602279 การแก้สมการ ชุดที่1 10 ป.6 34K