ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 18 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB612452 ข้อสอบง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ 5 ป.6 87.6K
MAMA011745 แนวข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ 10 มัธยมต้น 17.6K
MAMB610744 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4 14 ม.6 11.8K
MAMB610733 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่3 14 ม.6 9.6K
MAPB510458 บทประยุกต์(แบบทดสอบ) 5 ป.5 45.3K
MAPA110145 คณิต ป.1 20 ป.1 17.6K
MAMB610047 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่2 14 ม.6 10.1K
MAMB609768 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่1 14 ม.6 9.7K
MAPA108745 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 10 ป.1 8K
MAPB407745 เรื่อง การคูณการหาร จำนวน ป.4 15 ป.4 20.3K
MAPB604563 คณิตเศษส่วน 5 ป.6 91.4K
MAPB003245 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18 20 ประถมปลาย 16.9K
MAPA202745 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.2 85.5K
MAMA002459 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่9 20 มัธยมต้น 16.4K
MAMA002453 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่8 20 มัธยมต้น 13.2K
MAMA002451 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่7 20 มัธยมต้น 13.7K
MAPA201245 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 15 ป.2 30.5K
MAPA100945 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2 20 ป.1 11.9K