ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 80 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 79.5K
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 66.4K
MAPB013049 ฝึกคณิตคิดเร็ว 5 ประถมปลาย 40.1K
MAMA313039 ความน่าจะเป็น 10 ม.3 102.4K
MAKA012306 การบวก ลบเลข 10 ปฐมวัย 6.2K
MAPB612130 iQ Math 1 5 ป.6 25.1K
MAMA311830 สถิติ 10 ม.3 40.1K
MAPB511430 การคูณ 5 ป.5 49.7K
MAMA311306 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ม.3 26.2K
MAMA111300 เลข เอกนาม ม.1 5 ม.1 60.5K
MAPA309989 การวัด ชุดที่ 1 10 ป.3 20K
MAPA309957 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 20 ป.3 19.9K
MAMA309956 คณิต ม.3 20 ม.3 89.9K
MAMA309951 พื้นที่ผิวและปริมาตร 20 ม.3 11.6K
MAMA308763 สาระที่ 3 ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม 6 ม.3 20.9K
MAPB608309 กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6 10 ป.6 28K
MAPA008304 คิดเลข 10 ประถมต้น 49.5K
MAPA108303 ฝึกสมอง 25 ป.1 8.1K
MAPB608301 รูป3มิติ และ ปริมาตร ป.6 10 ป.6 22.7K
MAPB608300 วงกลม ป.6 10 ป.6 78.8K
MAPA307997 เวลา 7 ป.3 26.7K
MAPB003230 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่17 20 ประถมปลาย 13.5K
MAMA303192 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชุด 1 5 ม.3 118K
MAMA303179 กราฟ ชุด 1 5 ม.3 62.1K
MAMA303117 สถิติ 5 ม.3 100.5K